• Luchtfoto van toekomstig bedrijventerrein Zuid dat aan twee kanten van de N201 ligt.

    Gemeente Amstelveen

Gemeente: ´Nieuw bedrijventerrein Amstelveen-Zuid snel nodig´

AMSTELVEEN Het is belangrijk dat Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) zo snel mogelijk tot ontwikkeling kan komen. Amstelveen heeft vier bedrijventerreinen: Bovenkerk, Legmeer, Westwijk en De Loeten. De afgelopen twee jaar is het merendeel van De Loeten in gebruik genomen en inmiddels is nog slechts 0,5 hectare grond van de 30 hectare beschikbaar. De rest van de bedrijventerreinen is al vol. Amstelveense bedrijven kunnen hierdoor niet meer groeien of verplaatsen. De overige gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden kampen met vergelijkbare vraagstukken. Het nieuwe bedrijventerrein BTAZ ligt naast de N201 in Amstelveen-Zuid, langs de Zijdelweg aan de kant van bedrijventerrein De Loeten.


"Al 10 jaar geleden werden voorbereidingen getroffen om BTAZ te ontwikkelen en destijds is daarom mede door Amstelveen fors geïnvesteerd in de infrastructuur,¨ aldus wethouder Economische Zaken Floor Gordon. ¨In de economische crisis is de ontwikkeling in de ijskast gezet. De sterke economische groei in combinatie met onze woningbouw-opgaven maakt dat dit hét moment is om door te pakken met de ontwikkeling. Wij willen immers de Legmeer ontwikkelen tot woon-werkgebied. Een aantal bedrijven daar wil graag verplaatsen én uitbreiden, maar wel binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen. Daarom hebben wij op basis van gedegen onderzoek en met steun van de regiogemeenten de zacht-hardprocedure voor toestemming opgestart. Het is belangrijk om grondspeculatie te voorkomen. Wij willen actieve sturing geven aan een goede ruimtelijke en noodzakelijke economische ontwikkeling. Daarom stelt het college van B en W de gemeenteraad voor dat de gronden die in het beoogde Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid liggen als eerste aan de gemeente voor verkoop worden aangeboden." 


De gemeente werkt aan een transformatievisie voor bedrijventerrein Legmeer naar een gemengd woon-werk gebied. Daardoor kunnen niet alle gevestigde bedrijven blijven omdat deze zich niet laten mengen met wonen. De gemeente wil deze bedrijven graag verplaatsen maar tevens behouden voor Amstelveen en wil hen daarom een alternatieve locatie aan kunnen bieden. Ook daarvoor moet nu het Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (in totaal 45 hectare netto ontwikkelruimte) tot ontwikkeling worden gebracht. 

Om Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid te kunnen realiseren is toestemming nodig van provincie Noord-Holland. Daarover worden afspraken gemaakt in de Metropoolregio Amsterdam via het Platform Bedrijven en Kantoren (PlaBeKa). In dit platform werken gemeenten en provincies samen op het gebied van werklocaties. Zodra PlaBeka en de provincie hebben ingestemd gaat de gemeente starten met een bestemmingsplan. De gemeente heeft dit proces zorgvuldig met de regio voorbereid en heeft een stevige onderbouwing neergelegd over nut en noodzaak van de ontwikkeling van Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid. Omliggende Amstelland-Meerlanden gemeenten ondersteunen gezamenlijk de noodzaak voor Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid als bedrijventerrein met regionale functie. Wethouder Floor Gordon heeft hierover op 8 november met gedeputeerde Jaap Bond en de programmamanager PlaBeKa gesproken.