• Lijn 5 op halte Kronenburg. De tramlijn wordt de komende jaren omgebouwd.

    René de Leeuw
  • De A9 ter hoogte van het Oude Dorp. De snelweg wordt de komende jaren verbreed.

    René de Leeuw

Gemeente: ´Overlast bij uitvoering grote projecten beperken´

AMSTELVEEN Amstelveners moeten goed op de hoogte gehouden worden van het verloop en de gevolgen van grote projecten als het ombouwen van de tramlijn en de verbreding van de A9. En er meer bij worden betrokken. Wethouder Herbert Raat wil dat grondig aanpakken.

"De projecten zijn ingrijpend," zegt Raat. "Vooral ook voor de omgeving. De gemeente moet voor die projecten veel vergunningen afgeven. Daarbij wil ik niet alleen kijken naar of alles gebeurt volgens de regels, maar ook naar maatschappelijke effecten." Als voorbeeld van hoe het niet (meer) moet noemt hij werk aan ondergrondse leidingen in het Oude Dorp een of twee jaar geleden. "Dat was in december. Er stonden overal hekken. Ondernemers vroegen waarom dit uitgerekend moest in de voor hen belangrijkste maand van het jaar. Bij de aanpassing van de rotonde Keizer Karelweg/Groen van Prinstererlaan doen we dat anders. Het werk begint op 1 oktober. De eerste fase stoppen we op 19 november. Dan begint de Sinterklaastijd, die is belangrijk voor winkeliers. Zij moeten dan goed bereikbaar zijn. We willen niet meer achter ontwikkelingen aan lopen, maar vooraf bekijken hoe de overlast te beperken."

TENTAMENS "Zo wordt er straks bij de verbreding van de A9 veel geheid. Kunnen leerlingen van het KKC dan in alle rust hun tentamens maken? Hoe wordt rekening gehouden met de Piet Heinschool? Daar wil ik bij het verlenen van vergunningen afspraken over maken. Bijvoorbeeld dat heien niet plaatsvindt in bepaalde uren. Het kan dus zijn dat werk in het belang van een project moet worden uitgevoerd, maar dat wij zeggen dat voor de omgeving een ander moment beter is. Dat doen we niet om Rijkswaterstaat te pesten of moeilijk te doen, maar voor het draagvlak van de projecten."

Raat wil zich breed oriënteren om dit goed aan te pakken. "In november gaan we naar Rotterdam. Daar was na de oorlog alles weg en zijn ze niet anders gewend dan grote projecten. Daar is veel ervaring met hoe je die beheersbaar houdt. Ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Ik ga liever zelf kijken en praten dan dat ik een duur adviesbureau opdracht geef dit te onderzoeken."

HUDSON'S BAY "Mijn ogen zijn geopend bij de verbouwing van Hudson's Bay, het vroegere gebouw van V&D," vervolgt Raat. "De eerste maanden was het een enorme stofbende en druk met voertuigen van aannemers en leveranciers. Er stonden hekken en wat daarachter gebeurde was van buitenaf niet duidelijk. Ik ben er geweest en heb gezien dat het geweldig mooi wordt. Als Hudson's Bay de harten van Amstelveners wil winnen, dan zou het moeten uitleggen wat het doet, bijvoorbeeld met een open dag. Net als bij de Noord/Zuidlijn ook gedaan. Niemand wist wat daar gebeurde, het zat dicht als een oesterschelp. Besloten is toen dat het anders moest en zijn er ondergrondse rondleidingen gekomen. Dat werkte heel goed."

APP Raat denkt zelfs over het uitbrengen van een app voor de grote projecten met op de persoon gerichte uitleg en informatie over de gevolgen voor mensen persoonlijk zijn. Binnenstedelijk bouwen, zoals nu in Amstelveen gebeurt, is anders dan bouwen in een lege polder waar niemand er last van heeft. Met zijn collega Rob Ellermeijer wil hij de grote projecten regelmatig bezoeken. "Iedere twee of drie weken om de vorderingen te zien en de impact op de omgeving. Je moet er zelf bij zijn om te weten of iets wel of niet goed gaat en daarop in te spelen."

René de Leeuw