• Pixabay

Gemeente wil af van fossiele brandstof

AMSTELVEEN Het gemeentebestuur van Amstelveen wil volop aan de slag gaan met Duurzaamheid. Het doel is dat Amstelveen in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. De gemeente wil daarbij het goede voorbeeld geven en daarom moet de gemeentelijke organisatie en dienstverlening al in 2030 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en CO2-uitstootvrij zijn.

¨De gemeente is op allerlei gebieden bezig met duurzaamheid,¨ vertelt wethouder Floor Gordon (Duurzaamheid). 'Dit doet de gemeente niet alleen. We werken samen met inwoners, bedrijven, energieleveranciers, ondernemersverenigingen en organisaties. Zo organiseren we met veel partners op 10 oktober de 'Dag van de Duurzaamheid' op het Stadsplein. We worden geconfronteerd met enorme opgaven, klimaatadaptatie, circulaire economie ontwikkelen en de grootste opgave is om alle 41.467 woningen en alle andere gebouwen in Amstelveen aardgasvrij en zeer energiezuinig te maken. Daarom zetten we nu een programma en bijbehorend team op om deze gigantische klus te klaren.¨

Voor heel Amstelveen wordt onderzocht welke energie-infrastructuur qua duurzaamheid, kostenbeheersing en flexibiliteit voor welke wijk te prefereren is. ¨Deze verkenning is de basis van het gesprek dat wij nu met betrokkenen voeren om te komen tot een gezamenlijke warmtetransitievisie. Daarin staat welk alternatief voor aardgas in welke buurt komt en wanneer welke buurt over gaat op een toekomstbestendige en duurzame energiebron. Ook werken we aan de campagne ´aardgasvrij-klaar´. Hiermee helpen we gebouweigenaren bij wat ze nu al kunnen doen om zich voor te bereiden op een aardgasloze toekomst. Om inwoners te stimuleren gezamenlijk aan de slag te gaan met het verduurzamen van woningen heeft de gemeente het Duurzaamheidsfonds opgericht en start in oktober een groepsaankoop zonnepanelen (met een korting tot 15%). Ook is de gemeente druk bezig om het eigen vastgoed te verduurzamen en aardgasvrij klaar te maken. Verder werkt de gemeente aan het verduurzamen van het wagenpark.¨

Voor meer informatie http://www.amstelveen.nl/duurzaam. Meer informatie over de Dag van de Duurzaamheid op http://www.dagvandeduurzaamheid.nl