• Kronenburg wordt in toenemende mate gedomineerd door hotels. Een aantal raadsfracties wil er ook huisvesting voor jonge Amstelveners.

    René de Leeuw

Gemeenteraad wil jongerenwoningen in Kronenburg

AMSTELVEEN Diverse raadsfracties willen graag dat er in Kronenburg niet alleen tijdelijke woningen komen voor studenten, maar ook voor Amstelveense jongeren en starters op de woningmarkt. Wethouder Floor Gordon is terughoudend.

Dat bleek tijdens een discussie in een raadscommissie over de gebiedsvisie van het college voor Uilenstede en Kronenburg. "Het is een heel mooie visie," vond Lennart de Looze (GroenLinks). "Maar wij willen toch graag een ander soort tijdelijke woningen toevoegen, namelijk voor jongeren. Daar is grote behoefte aan in Amstelveen." Bert de Pijper (ChristenUnie) sloot zich daarbij aan. "Maar krijgen de wooneenheden ook geluidsisolatie? En komt er voldoende ruimte voor studenten die een bedrijf willen starten?"

Arnout van den Bosch (PvdA) vroeg zich af hoe het verder moet met het ministerie, dat zich eerder heeft uitgesproken tegen meer studentenwoningen: "Wat kan er mis gaan en hoe kunnen we dat voorkomen?" Hij constateerde dat de tram vrij ver van het oostelijk deel van het gebied vandaan ligt. "Er zou een pendelbus moeten komen die een goede verbinding geeft met de VU en de Zuidas." Patrick Adriaans (SP) constateerde: "Naast flexbanen krijgen we nu ook flexwoningen." Wat hem betreft gaat er ook een bus rijden naar het busstation. Arjan Gerritsen (VVD) verwacht op termijn soepeler regels ten aanzien van Schiphol. "Nu mogen we hier geen gewone woningen bouwen. Maar kunnen we de studentenwoningen niet zo maken dat ze later gemakkelijk zijn om te zetten in gewone woningen?"

WERKGEBIED Volgens wethouder Floor Gordon blijft Kronenburg primair een werkgebied. "Er blijft nog heel wat kantoorruimte over. Woningen voor Amstelveense jongeren is ook een vurige wens van het college, maar het is belangrijk onze positie niet te verzwakken. Een wens voor definitieve woningen is nu niet aan de orde. We moeten goed kijken naar waar in de discussie met het ministerie de grenzen liggen en alleen dingen doen die we nu goed kunnen uitleggen. We willen geen leegstand, maar een gevarieerd gebied. Daar zijn voorzieningen voor nodig en op dit moment kunnen alleen meer studentenwoningen daarvoor het draagvlak leveren." Isolatie komt in een later stadium. Aan ruimte voor ondernemende studenten wordt gewerkt.