• Betaald parkeren breidt zich in Amstelveen-Noord als een olievlek uit.

    René de Leeuw

Gemeenteraad wil structurele aanpak parkeren

AMSTELVEEN De gemeenteraad wil toe naar een integrale aanpak van het betaald parkeerbeleid in Amstelveen. Niet meer straat na straat betaald parkeren invoeren, zoals nu gebeurt, maar bijvoorbeeld in één keer voor een hele wijk.

Eind vorig jaar ging de raad akkoord met nieuw beleid voor de invoering van betaald parkeren in gebieden met parkeeroverlast. Dat beleid lijkt alweer achterhaald door de snel toenemende parkeeroverlast, zo bleek tijdens een raadscommissievergadering afgelopen week. Ter sprake kwam het voorstel van het college om in september/oktober betaald parkeren in te voeren in vooral zuidelijker delen van Randwijck.
Insprekers van naburige straten waarvoor geen betaald parkeren gepland staat, vrezen dat de overlast zich naar hun straten verplaatst en vroegen ook om betaald parkeren. Raadsleden schrokken van een kaartje waarop Randwijck als een lappendeken te zien is. "In de ene straat is er wel betaald parkeren, in de volgende straat niet, dan weer wel. Dat wordt nogal verwarrend," vond Lennart de Looze (GroenLinks).

PARACETAMOL Patrick Adriaans (SP) bepleitte een structurele aanpak van het probleem. "Dit is een hoofdpijndossier dat iedere keer terugkomt en telkens geven we de mensen Paracetamol," stelde hij. "Het probleem verschuift en iedere keer komt er stukje bij beetje een gebied met betaald parkeren bij." Andere partijen, waaronder de VVD, sloten zich bij dit pleidooi aan. Henk Stoffels (ChristenUnie) daarentegen ziet in plaats van betaald parkeren liever het inrichten met Park and Ride voorzieningen: "Recent kwam ik langs Canon. Daar ligt een groot parkeerterrein ongebruikt, vlakbij een halte van lijn 51. Dat zou een P+R terrein kunnen worden."

CONSULTATIES Arnout van den Bosch (PvdA) had van een bewoner de opmerking opgevangen dat er in Randwijck net zo lang enquêtes worden gehouden totdat de gewenste uitkomst er is. "Dat geeft wel aan hoe er tegenaan gekeken wordt," constateerde hij. Paul Feenstra (VVD) wilde graag weten wat het verschil is tussen een enquête, zoals die vroeger werden gehouden, en een consultatie, zoals die recent heeft plaatsgevonden.

Volgens wethouder Floortje Gordon zijn er de afgelopen vier jaar drie enquêtes in Randwijck geweest. "Die gingen naar iedereen. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen mensen met of zonder auto. Of mensen die op eigen terrein konden parkeren. Bij consultatie kijken we meer naar waarom mensen voor of tegen betaald parkeren zijn. Sommigen vrezen dat het een melkkoe wordt. Anderen willen bijvoorbeeld graag de auto voor de deur, maar er zijn ook bewoners die het niet erg vinden als de auto wat verder weg staat." Gordon voelt wel voor een meer integrale aanpak. "Maar totdat die aanpak er is, voeren we het beleid uit zoals dat in december in de raad is vastgesteld." De raad besluit woensdag 20 juni over het nieuwe voorstel voor Randwijck.

René de Leeuw