• Het voorlopige ontwerp van het het geplande appartementengebouw 'De Connectie' aan de Startbaan.

    Maarsengroep

Gepland pand Startbaan had van deel raad 'wel groter gemogen'

AMSTELVEEN De gemeenteraad steunt het plan voor het bouwen van een complex met 139 huurappartementen en negen eengezinswoningen aan de Startbaan. Wel hadden sommige fracties graag een groter en/of hoger pand gezien.

Het CDA was een van de fracties die meer bebouwing wilde. "We zijn blij dat op deze plek geen grote villa's komen," aldus CDA-burgerraadslid Dick Aanen. "Maar wij achten een groter deel van het terrein geschikt voor hoogbouw." De ChristenUnie had in plaats van eengezinswoningen ook graag gestapelde bouw gezien. Ook andere fracties wilden meer. Volgens wethouder Floor Gordon passen omvang en hoogte van het gebouw goed bij de omliggende bebouwing en ontstaan er mooie overgangen tussen laag- en hoogbouw. "Het college komt binnenkort met een visie op hoogbouw die het uitgangspunt wordt voor toekomstige projecten," aldus Gordon.

MIDDELDUUR De raad is blij dat de helft van de woningen een middeldure huur krijgt: 25 procent 700 tot 900 euro in de maand en 25 procent tussen 900 en 1100 euro. Lennart de Looze (GroenLinks) herinnerde aan het collegeakkoord: "Daarin staat dat de nadruk moet liggen op het lage middeldure segment. Dat is hier niet het geval." Gordon gaf aan dat voor lopende projecten is gekeken naar de haalbaarheid van middeldure woningen en daar is dit uitgekomen: "Het is een enorme stap vooruit."

De raad wil wel dat middelduur op termijn middelduur blijft. Volgens Gordon wil het college conform afspraken die vorig jaar in de raad zijn gemaakt, vasthouden aan minimaal 20 jaar.

De SP had ook graag sociale huurwoningen in het project opgenomen gezien en de VVD graag koopappartementen. D66-raadslid Tawros Aslanjan pleitte ervoor dat bewoners later de mogelijkheid krijgen hun huurwoning te kopen. Volgens wethouder Gordon is dat niet het plan van de ontwikkelaar, maar zij wil er wel het gesprek over aangaan.

VVD-raadslid Arjan Gerritsen noemde het een gemiste kans dat een deel van de parkeerplaatsen op het maaiveld komt. Hij ziet parke-

ren liefst ondergronds gebeuren. Volgens Gordon spelen de hoge kosten van ondergronds parkeren daarbij een rol. Op de vraag van GroenLinks om deelauto's toe te voegen aan het project, zodat minder parkeerruimte nodig is, antwoordde de wethouder dat hier nog naar wordt gekeken.

De gemeenteraad beslist op woensdag 13 februari over de startnotitie van het plan.