• Bewoners van de Schildersbuurt met wethouder Herbert Raat.

    Gemeente Amstelveen
  • Wethouders Floor Gordon en Herbert Raat in gesprek met een vertegenwoordiging van de markt in Amstelveen.

    Gemeente Amstelveen

Gesprekken met betrokkenen rondom Stadshart

AMSTELVEEN Ruim 35 bewoners van de Schildersbuurt en wethouder Herbert Raat (Stadshart) hebben deze week een goed gesprek gevoerd over de ontwikkelingen van het Stadshart en de gevolgen voor de buurt. Tijdens de Praat met Raat-sessie die de bewoners hadden georganiseerd, heeft de wethouder enkele zorgen die er al een tijdje leven weg kunnen nemen. Afgesproken is om regelmatig samen te komen om elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt.

"Meerdere bewoners gaven aan dat ze ontevreden zijn over de manier waarop de Zwerfkei, in opdracht van Unibail-Rodamco, de huurwoningen beheert. Vanuit de gemeente zullen wij de verantwoordelijke partijen hierop aanspreken. We hebben eerder de bewoners al kunnen geruststellen dat in de plannen voor de ontwikkeling van het Stadshart absoluut geen sprake is van het slopen van woningen in de Schildersbuurt", zegt de wethouder.

De aanwezigen, waaronder het voltallige bestuur van stichting Schildersbuurt Amstelveen, uitten ook hun zorgen over het verdwijnen van bomen bij de uitbreiding en verdieping van de A9. De gemeente heeft toegezegd iedere gekapte boom te compenseren met een volwassen variant. "Wij nemen het groene karakter van Amstelveen heel serieus. Wij zullen de compensatie dan ook zelf uitvoeren om de kwaliteit van de teruggeplaatste bomen in eigen hand te houden." Daarnaast waren er vragen over de toenemende parkeerdruk en de te verwachten toename van het verkeer door hun wijk. De gemeente heeft toegezegd hiernaar te kijken.

Wethouder Raat en afgevaardigden van de gemeenteraad gaan op uitnodiging van de buurt ook een schouw houden. Tijdens een ronde door de buurt kunnen de bewoners bijvoorbeeld laten zien waar zij mogelijkheden zien voor verbetering.

Het college van Amstelveen is bezig om met alle betrokkenen rondom het Stadshart gesprekken te voeren. Zo hebben er al gesprekken plaatsgevonden met de horeca, de markt en de winkeliers. Raat: "Het is belangrijk om elkaar op de hoogte te houden. We hebben uiteindelijk hetzelfde gezamenlijk doel: het centrum van Amstelveen zo aantrekkelijk mogelijk maken."