• Gemeente Amstelveen

Gezondheidscentrum Marne rookvrij

AMSTELVEEN Wethouder Marijn van Ballegooijen (Gezondheid) heeft op 14 september samen met de professionals die werken in het gezondheidscentrum een bord onthuld voor een Rookvrij Gezondheidscentrum Marne. Een Rookvrij Amstelveen is een ambitie in het nieuwe coalitieakkoord van Burgemeester en Wethouders.


"Wij streven als gemeente naar een rookvrij Amstelveen. Dat is niet voor niks. Meer mensen in Nederland sterven aan de gevolgen van roken dan van drank- en drugsgebruik, misdaad en verkeer bij elkaar. 20.000 mensen sterven jaarlijks in Nederland door roken en enkele duizenden door meeroken. De helft van de mensen die begint met roken overlijdt aan de gevolgen ervan. Oók in Amstelveen. Als we deze cijfers bekijken beseffen we dat de helft van de rokende Amstelveners kan komen te overlijden aan de gevolgen van roken,¨ aldus wethouder Van Ballegooijen.

Honderden Amstelveense jongeren en meer dan 10.000 Amstelveense volwassenen roken. ¨De maatschappelijke kosten als gevolg van roken, denk aan uitval en gezondheidszorg maar ook aan afval in openbare ruimten, zijn groot. Als we ernstige en veel voorkomende ziektes zoals hart- en vaatziekten en kanker willen terugdringen, vraagt dat een stevige aanpak om het aantal rokers terug te dringen. Onze aanpak vraagt inzet van gemeente, inwoners, bedrijven en andere organisaties. ‘Samen op weg naar een rookvrije generatie’ is de boodschap die we gezamenlijk in heel Amstelveen willen uitdragen. Vandaar dat wij in 2018 iedereen willen vragen mee te denken over de wijze waarop wij een rookvrije generatie (in Amstelveen) kunnen bevorderen.” Het rookvrij verklaren van Gezondheidscenttrum Marne is daarin een volgende stap.

INFOAVOND STOPPEN MET ROKEN Op 20 september wordt er om 19.30 uur een informatieavond voor de wijk over stoppen met roken gehouden. Geïnteresseerden uit de wijken Groenelaan/Middenhoven/Waardhuizen/Keizer Karelpark Oost zijn van harte welkom in het Gezondheidscentrum Marne aan Marne 130. Koffie en thee staan klaar. Aanmelden mag (op info@gcmarne.nl), maar hoeft niet.