• Zo had Trebbe Bouw zich de woningen aan de Maalderij gedacht.

    Trebbe Bouw

Haalbaarheid goedkopere woningen plan Maalderij bekeken

AMSTELVEEN Het nieuwe college van B en W wil plannen voor dure woningen aan de Maalderij opnieuw tegen het licht houden. Een voorliggend plan voorziet in de bouw van vanaf 4 ton. Wethouder Floor Gordon (D66) wil eerst bekijken of goedkopere woningen op deze plek ook kunnen. Voor het plan voor Maalderij is een startnotitie opgesteld, die dinsdag in een raadscommissie zou worden besproken. Het college heeft echter vooraf laten weten dit onderwerp van de agenda te halen voor een latere vergadering.

Op zich is het college blij dat er eindelijk gebouwd kan worden op deze plek, maar Gordon is er niet van overtuigd dat alles is geprobeerd om ook middeldure koopwoningen in het plan op te nemen. Dat wil zij laten onderzoeken. Middeldure woningen sluiten beter aan bij de afspraken die gemaakt zijn in het nieuwe coalitieakkoord. Het plannen maken voor de plek aan de Maalderij 4-8 heeft al een lange geschiedenis. De eerste initiatieven dateren van 2006. In eerste instantie richtten die zich op de plek waar vroeger de Nissan-garage stond. Later werd de hele hoek Bovenkerk – Noorddammerlaan en Maalderij erbij betrokken. Eerdere plannen behelsden onder meer een mix van kantoren of bedrijven, of bouw van dure huur- of koopwoningen. Deze plannen kwamen niet van de grond.

In 2016 heeft ontwikkelaar Trebbe Bouw de grond overgenomen van Eigen Haard. De gemeente werkte vervolgens samen met Trebbe aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied. In november vorig jaar leidde dat tot het ondertekenen van een 'voorovereenkomst' door het vorige college van B en W. Uitgangspunt was vijftig tot zestig laagbouw-koopwoningen met prijzen vanaf 400.000 euro. De hoge prijzen hielden mede verband met het financieel haalbaar maken om de woningen gasloos te bouwen.

In een motie sprak de raad zich in oktober 2016 uit om drie jaar lang bij nieuwbouw het aandeel dure woningen te begrenzen tot 25 procent. Hiervan mocht alleen met duidelijke motivatie worden afgeweken. Het nieuwe college streeft bij nieuwbouw naar minimaal 50 procent middeldure huur- en koopwoningen. Op de plek aan Maalderij is dat niet zo makkelijk. De grond is al meermalen doorverkocht en moet grondig worden gesaneerd. Bovendien moeten kringloopwinkel De Boemerang en Carels Cafetaria verhuizen naar de Ziederij voor een betere verkaveling. Dat leidt tot extra kosten.