• Het monumentale pand aan de Amstelzijde.

    Gemeente Amstelveen

Vernieuwing kap monumentaal pand nodig wegens slechte staat

AMSTELVEEN Om een voormalig woon-winkelpand aan de Amstelzijde als gemeentelijk monument te kunnen behouden voor de toekomst is de gemeente Amstelveen van plan om een vergunning voor een hoognodige renovatie te verlenen. Gevolg is dat de historische gevel tijdelijk verdwijnt en op een nieuwe fundering wordt teruggeplaatst. De monumentale kap (het dak) wordt met de originele dakpannen en twee dakkappelletjes in oorspronkelijke vorm opnieuw opgebouwd. Hierdoor verandert er volgens de gemeente niets aan het historisch straatbeeld.

De kapconstructie van het pand aan de Amstelzijde 63-65 verkeerde in zeer slechte conditie door houtrot, houtworm en de vele aanpassingen die aan het dak zijn verricht in de afgelopen decennia. Dit is aan het licht gekomen tijdens een inspectie door de gemeente. Omwille van de veiligheid is behoud of restauratie van de kap niet mogelijk.

BOUWSTOP De inspectie werd uitgevoerd nadat de gemeente enkele weken geleden een bouwstop aan de aannemer heeft opgelegd, omdat de monumentale kap werd afgebroken zonder de benodigde vergunning.

RECHTZETTEN VOORGEVEL In de nieuwe vergunningaanvraag voor herbouw van de kap met eenzelfde constructie en materiaal, is ook het rechtzetten van de scheefgezakte voorgevel meegenomen. Hiervoor moet een nieuwe fundering worden aangelegd. Hoewel binnen de monumentenzorg het credo 'behoud gaat voor vernieuwing' leidend is, moet er in sommige gevallen toch worden gekozen voor gedeeltelijke vernieuwing. De bouwtechnische staat van het pand is dusdanig slecht, dat behoud niet verantwoord is.

UITBOUW Er is al een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een forse, onderkelderde, uitbouw aan de achterzijde van het gebouw, achter de historische gevel. De gemeente laat weten dat zij alle vertrouwen heeft in het Amstelveense aannemersbedrijf Compier & Zonen dat de werkzaamheden uitvoert. Het bedrijf heeft ook de renovatie verzorgd van andere monumentale panden, zoals Loetje's Garage aan de Amstelzijde 45 en buitenplaats Wester-Amstel.

DUURZAAM BEHOUD "In Amstelveen ligt veel historie waar we heel zuinig op zijn", zegt wethouder Herbert Raat (Monumentenzorg). "De gemeente telt maar liefst 128 gemeentelijke monumenten, 38 rijksmonumenten , één provinciaal monument, tien gemeentelijke beschermde stads- of dorpsgezichten en één rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht, namelijk de Buurt over Ouderkerk. Bij historische panden is restauratie het uitgangspunt, maar soms is dit niet voldoende om duurzaam behoud en de veiligheid te kunnen waarborgen. Na uitvoering van de werkzaamheden zal het pand aan de Amstelzijde 63-65 er identiek uitzien als voorheen en kunnen we ook in de verre toekomst genieten van dit mooie historische straatbeeld," aldus wethouder Raat.