• Archief

Ingezonden: 'Luchthaven naar zee of inwoners naar zee?'

AMSTELVEEN René de Leeuw heeft de afgelopen weken artikelen gepubliceerd over een verplaatsing van Schiphol naar een eiland in de Noordzee. Diverse deskundigen en prominenten gaven hun mening over dit project en vrijwel iedereen gaf aan dat 'alles mogelijk is'.

Gedurende de tweede helft van de jaren negentig ben ik intensief betrokken geweest bij de eerste studie en haalbaarheidsonderzoeken van een mogelijke verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee. De onderzoeken gaven aan dat zo'n verplaatsing nauwelijks realistisch zou zijn, onder andere vanwege de grote logistieke problemen en mogelijke kapitaal vernietiging. Om een voorbeeld te geven, medewerkers van de bedrijven actief op Schiphol wonen in een regio begrenst door Castricum, Hoorn, Lelystad, Almere, Rotterdam en Den Haag. Met continue opkomst- en vertrektijden bleek dit logistiek grote problemen op te leveren. Gekeken is bijvoorbeeld naar een monorail Almere/Schiphol (huidige locatie, vervolgens railvervoer naar het eiland). Op papier een oplossing, praktisch nauwelijks haalbaar, nog los van de miljoenen aankomende en vertrekkende passagiers die naar de locatie moeten worden vervoerd. Verplaatsing van het technisch areaal brengt een grote kapitaalvernietiging met zich mee. Dit zijn maar enkele punten waarop het project is gestrand (excl. vogeltrek, corrosie en inmiddels windmolens). Berekend was dat een eiland ter grootte van Texel nodig zou zijn, inclusief overnachtingsmogelijkheden voor overstappende passagiers. Dit is nu op Schiphol ook het geval. De tekeningen die ik gezien heb geven een ander beeld.

Wellicht is er een andere oplossing: schep een eiland ter grootte van bijvoorbeeld Texel en bouw daar een nieuwe stad, Doggersland, bestemd voor de bewoners uit de regio die overlast van Schiphol ervaren. Een veel eenvoudiger en goedkopere oplossing dan waarover nu wordt gesproken. En sneller te realiseren. De beschikbaar komende ruimte kan bestemd worden voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling.

Hier bovenop kan Schiphol 's nachts gesloten worden tussen 23.00-06.30. Deze sluiting is voor alle belangrijke luchthavens in West Europa al van kracht, Schiphol is een onhandige uitzondering.

De uitwerking van dit alternatief is wellicht meer zinvol dan het bouwen van luchtkastelen of een luchthaven in zee.

[Jan W. Bossenbroek
Amstelveen]