• Het schoolgebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan.

    Gemeente Amstelveen

Inwoners melden 36 potentiële monumenten bij meldpunt

AMSTELVEEN In reactie op een oproep van de gemeente aan inwoners welke gebouwen of objecten zij graag als monument willen aanwijzen, zijn het afgelopen half jaar 72 meldingen binnengekomen. Grote 'winnaar' met de meeste meldingen is het oude schoolgebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan 4.

Het tijdelijke Meldpunt Monumenten was op verzoek van de gemeenteraad eind juni opgezet. Tot en met half november konden Amstelveners aangeven welke parels zij het waard vinden om te behouden voor de toekomst. "Het is geweldig om te zien dat zoveel Amstelveners het belangrijk vinden om objecten met culturele of architectonische waarde te behouden voor de toekomst," zegt wethouder Herbert Raat (monumenten).

Amstelveen telt op dit moment 128 gemeentelijke monumenten, 28 rijksmonumenten en één provinciaal monument. Volgens de inzenders zijn er in ieder geval nog 36 andere gebouwen en objecten binnen de gemeentegrenzen die een monumentenstatus verdienen. Meldingen variëren van woonhuizen tot winkel- en kantoorpanden, maar ook het tracé van de Museumtramlijn, de starthuisjes aan de Bosbaan en een kiosk in het Amsterdamse Bos.

De Vereniging Historisch Amstelveen heeft zich over de lijst gebogen en komt binnenkort met een aanbevelingslijst. Daarna stelt de Erfgoedcommissie van stichting Mooi Noord-Holland hieruit een lijst samen van monumentwaardige gebouwen of objecten. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het college. Het succes van het meldpunt wordt in januari gevierd in het oude schoolgebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan. Iedereen is welkom. Welke tien inzenders het boek 'De monumenten van Amstelveen' hebben gewonnen, wordt tijdens de bijeenkomst bekendgemaakt.