• PCA-B

Jongeren maken eigen musical Daniël

AMSTELVEEN Jongeren uit verschillende kerken in Amstelveen en omgeving maken in het weekend van 8, 9 en 10 februari een musical waarin het bijbelse verhaal van Daniël verteld wordt. Een deel wordt voorbereid maar het echte werk gebeurt tijdens het weekend: toneel, dans, muziek, decor, techniek, beeld, grime en kostuums. Vanaf vrijdag 17.00 uur tot zondagochtend voor de uitvoering werken deelnemers en vrijwilligers hard om een mooie voorstelling te brengen. Iedereen is welkom om op zondag 10 februari om 10.00 uur te komen kijken in de Paaskerk aan Augustinuspark 1. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via nienke@pga-b.nl. Meer info: https://www.pjramstelveen.nl/