• Mark Kuiper

Kijk op natuur IVN: Bleke slungel

AMSTELVEEN Regelmatig vertelt een IVN-lid in deze rubriek over de natuur. Dit keer gaat Mark Kuiper in op de grote zilverreiger die ook hier steeds vaker te zien is.

Onze polders, ook die net buiten Amstelveen, zijn tegenwoordig voorzien van hoogst elegante versiering: wilde witte reigers. Ook al zie ik de vogels in deze tijd van het jaar dagelijks, ik stel de aanwezigheid van deze exotische verschijning altijd met blijdschap vast: 'hé, een grote zilverreiger'. Nog niet zolang geleden waren ze in ons land volledig onbekend, ik ben er nog steeds niet helemaal aan gewend.

Grote zilverreigers broeden in de Oostvaardersplassen, maar bij ons zien we ze alleen in de winter. Het zijn trekvogels met een malle afwijking in hun trekrichting. Grote zilverreigers die in Frankrijk en Oostenrijk broeden, trekken in de winter naar het noorden om in ons kikkerlandje met de beruchte kwakkelwinters te kleumen. De Hollandse polders zijn dan een waar paradijs voor deze überlange slungels: sloten vol smakelijke vis, weilanden wemelen van heerlijke veldmuizen. Ik heb het nooit nagemeten, maar ik denk dat die muizen net zo'n belangrijk onderdeel van het menu zijn als de vis.

De grote zilverreigers slapen gezellig in grote groepen op eilandjes waar vossen niet al te gemakkelijk de nachtrust verstoren. Na deze gezellige nacht krijgen ze bij zonsopkomst allemaal spontaan ruzie. Elke reiger wil zijn eigen vijftig hectare gras met een paar kilometer sloot bezet houden. Komt de buurvrouw die even eerder op dezelfde tak sliep langs gevlogen, dan vliegt de plaatshouder met rauwe schreeuwen de lucht in om haar weg te jagen. Wil geen van beide toegeven, dan volgt een wilde witte veldslag, de vogels springen schreeuwend om en over elkaar heen tot er één de aftocht blaast. Juist tijdens dat vechten zijn de versiersels van de Middelpolder op hun aller elegantst.

Mark Kuiper