• Google Streetview

Koopwoningen op braakliggend terrein aan Bovenkerkerweg

AMSTELVEEN Op het braakliggend terrein tussen Bovenkerkerweg, Noordammerlaan en Maalderij komen woningen met de uitstraling van stadsvilla's en herenhuizen. De snackbar en kringloopwinkel verhuizen naar een nieuwe plek aan Ziederij. Het tankstation stopt na aanleg van de woningen met de verkoop van LPG, zodat woningbouw mogelijk is. De bouw start naar verwachting over circa een jaar.

In 2008 werd de Nissangarage en de ijzerwinkel van Hein Kroom gesloopt. De gemeente vindt het een goede zaak dat deze locatie eindelijk wordt bebouwd en bedrijvigheid plaatsmaakt voor woningen. Om gebiedsontwikkeling mogelijk te make is een startnotitie gemaakt. Hierin staan voorwaarden waaraan de woningen maar ook bijvoorbeeld het groen, parkeerplekken en verkeer moeten voldoen.

TW/BPD Amstelveen VOF, een samenwerking tussen Trebbe Wonen B.V. en BPD Ontwikkeling B.V, ontwikkelt het terrein. In het plan is ruimte voor ongeveer vijftig à zestig stadsvilla's en herenhuizen. Direct omwonenden zijn tijdens de schets- en sloopfase van het project geïnformeerd. De ontwikkelaar houdt volgens de gemeente rekening met voldoende ruimte voor groen en parkeren. De bestaande hoogwatersloot krijgt een karakteristieke en centrale plek in het nieuwe woonwijkje. Voor de bouw begint, verhuizen Carels Cafetaria en kringloopwinkel De Boemerang naar Ziederij. Dit is in goed overleg tussen partijen geregeld door de ontwikkelcombinatie.

Voordat het college van Burgemeester en Wethouders de startnotitie aan de gemeenteraad voorlegt, kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren. De ontwerp startnotitie is van 4 april tot en met 1 mei in te zien bij balie Bouwen in het raadhuis of online via www.amstelveen.nl/Maalderij. Reageren binnen deze periode kan per brief naar Gemeente Amstelveen, college van Burgemeesters en Wethouders, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen of per e-mail naar bouwprojecten@amstelveen.nl onder vermelding van Maalderij 4/8.

INLOOPAVOND Gemeente en TW/BPD Amstelveen VOF organiseren een inloopavond over dit project op woensdag 18 april van 19.00 tot 21.00 uur in het raadhuis van Amstelveen aan de Laan Nieuwer-Amstel.