• Kronenburg en Uilenstede gezien vanuit de lucht.

    Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol

Kronenburg wordt als woon-/werkgebied verbonden met Uilenstede

AMSTELVEEN De gemeente wil kantorenwijk Kronenburg ontwikkelen als woon-/werkgebied. Dit toekomstbeeld is in samenspraak met betrokkenen in het gebied ontwikkeld en staat beschreven in de Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede die in concept voor inspraak ter inzage is gelegd.

¨De ambitie is om Kronenburg en Uilenstede, nu nog twee losse gebieden, beter met elkaar te verbinden en te laten versterken, zodat één levendig en dynamisch campusgebied ontstaat", zegt wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke ordening). De kantorenlocatie Kronenburg kampt met forse leegstand en heeft een nieuwe impuls nodig. De markt vraagt om kleinschalige en flexibele kantoorruimtes in een gebied met veel aantrekkelijke voorzieningen.

Een combinatie met wonen is volgens de gemeente noodzakelijk om voldoende voorzieningen in het gebied te krijgen. De ligging pal naast studentencampus Uilenstede, vlakbij de Vrije Universiteit en de Zuidas biedt kansen om hier een bijzonder woon- werkgebied tot stand te brengen. Vanwege de ligging onder de aan- en uitvliegroute van de Buitenveldertbaan is het gebied minder geschikt voor reguliere woningbouw. Maar juist vanwege de locatie bij de VU en de Zuidas is het volgens de gemeente een logische plek om aan bijzondere vormen van wonen te denken, zoals studentenhuisvesting en short stay, waarbij de focus ligt op studenten en jonge kenniswerkers en tijdelijkheid van het verblijf het uitgangspunt is. Door hun leeftijd en vanwege de relatief korte duur van hun woonverblijf lopen deze toekomstige bewoners van Kronenburg geen gezondheidsrisico. Dat heeft de GGD desgevraagd geadviseerd. De nieuwe wooneenheden komen samen met andere functies in het midden van Kronenburg. Hier bevinden zich al enkele braakliggende percelen.

De Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede ligt vanaf 6 februari vier weken ter inzage tot en met 5 maart. Gedurende deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. Deze reacties worden betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad over de gebiedsvisie. De visie is in te zien bij de balie Bouwen in het raadhuis aan Laan Nieuwer-Amstel 1 en via www.amstelveen.nl. Voor wie meer wil weten, wordt op 14 februari vanaf 19.00 uur een informatieavond gehouden in het raadhuis. Aanmelden is niet nodig.