• Op piano’s in winkelcentra moet iedereen kunnen spelen.

    Pixabay - Vlad Vasnetsov

ChristenUnie wil piano's in winkelcentra

AMSTELVEEN De ChristenUnie heeft voorgesteld in het Stadshart een piano neer te zetten, zoals die ook wel in grotere NS-stations te vinden zijn, en waar iedereen op kan spelen. De ChristenUnie lanceerde dit idee in een raadscommissie afgelopen week, waarin de Cultuuragenda van het college werd besproken. In die agenda wordt het cultuurbeleid voor de komende jaren uitgestippeld.

"Op het station Bijlmer staat een piano, en als ik daar kom is daar meestal iemand op aan het spelen en staan er mensen te luisteren," aldus CU-fractieleider Bert de Pijper. "Wij zouden graag zien dat er op het Stadsplein, of onder de overkapping bij Venstra of een andere plek, ook een piano komt te staan waar iedereen op kan spelen. Mogelijk kunnen er in de toekomst ook piano's komen in andere winkelcentra, bijvoorbeeld het Westwijkplein en Groenhof. Wij denken dat dit cultuur dichter bij mensen brengt."

De Pijper overweegt, afhankelijk van de reactie van andere partijen, in de komende raadsvergadering een motie in te dienen. Het is de vraag of dat nodig is, want diverse andere fracties reageerden uitermate enthousiast en ook cultuurwethouder Herbert Raat noemde 'het een geweldig idee'.

ATELIERS Er zijn meer moties in voorbereiding. D66 werkt samen met VVD, GroenLinks en PvdA aan een motie over de verdeling van gemeentelijke ateliers voor kunstenaars. "De toewijzing is naar onze indruk niet een heel transparant proces," aldus D66-raadslid Saloua Chaara. "Wat D66 betreft moeten we veel meer ruimte bieden aan jonge kunstenaars en moeten we duidelijke kaders en voorwaarden stellen aan hoe we met de schaarse ruimte hiervoor in Amstelveen omgaan."

De VVD overweegt een motie voor het op een creatieve wijze verbinden van de twee  Amstelveense culturele kernen, het Stadshart en het Oude Dorp. "Bijvoorbeeld als in Kopenhagen, waar een heel mooie wandel- en fietsbrug gebieden verbindt," aldus VVD-raadslid Bas Zwart. De VVD wil groot denken. "We moeten de schouders er onder zetten," aldus Zwart. "We willen Amstelveen cultureel groot op de kaart zetten. Kijk naar Den Bosch, of Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa, waarom niet die ambitie voor Amstelveen? En een goed cultuurbeleid staat of valt met een goede 'nummer één'. Wij denken dat een dependance van een rijksmuseum of samenwerking met een internationaal aansprekend museum, bijvoorbeeld een Museum of Fine Arts, een mogelijkheid kan zijn. Of een 'art hotel', inclusief een museum met aansprekende kunst en atelierruimten erin."

1 PROCENT Stieneke Kruijer (GroenLinks) denkt na over een motie over het in ere herstellen van de zogeheten 1-procentregeling. Dat houdt in dat voor allerlei door de gemeente gerealiseerde gebouwen, bijvoorbeeld scholen, 1 procent van het budget besteed wordt aan kunst. Dat was voorheen gebruikelijk, maar is in Amstelveen in onbruik geraakt. "Amsterdam heeft die regeling nog wel," aldus Kruijer. Wethouder Raat toonde zich ook voorstander van dit idee.