• Nieuwe gelede bus op lijn 300.

    René de Leeuw

Lijn 199 keert terug in Bovenkerk

AMSTELVEEN Connexxion, Vervoerregio Amsterdam en wethouder Jeroen Brandes hebben maandag 18 december verbetervoorstellen voor de nieuwe dienstregeling van Connexxion besproken. Dit heeft er onder andere toe geleid dat buslijn 199 weer door Bovenkerk gaat rijden. Het streven is om dit vanaf april door te voeren. Daarnaast blijven partijen mogelijkheden onderzoeken om de fijnmazigheid te bevorderen.

,,Direct nadat bekend werd dat in de nieuwe dienstregeling van Connexxion de fijnmazigheid ontbrak zijn we met hen en de Vervoerregio om tafel gaan zitten,´ vertelt wethouder Brandes. ,,In mei leverde dit behoud van de halte Graaf Florislaan op en het blijven rijden van buslijn 199 in de avonduren en weekenden. Nu hebben we hier gelukkig nog een aantal verbeteringen aan kunnen toevoegen. Zo gaat de 199 weer door Bovenkerk rijden en hopelijk op termijn weer tot aan het busstation Amstelveen (via ziekenhuis Amstelland). Dat is waar ik me hard voor blijf maken. Ook gaan we samen met Connexxion en de Vervoerregio bekijken hoe we de bereikbaarheid van de wijken en het ziekenhuis kunnen verbeteren. Connexxion is bereid de concessie te blijven ontwikkelen. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat in het vervoerplan 2019 nog meer verbeterpunten een plaats krijgen.´´

Niet alleen lijn 199 is een heet hangijzer voor de gemeente. De fijnmazigheid is volgens het gemeentebstuur minstens net zo belangrijk. Er werd dan ook nog gesproken over:

Buslijn 174

Partijen bekijken of buslijn 174 eerder kan gaan rijden (rijdt nu vanaf 9.00 uur). Mocht dit het geval zijn dan wordt er gestreefd naar invoering per april 2018.

Route R-Netlijn 357/Gelderlandplein

Partijen bekijken of route R-Netlijn 357 zo spoedig mogelijk via de J. Addamslaan kan rijden. De lijn gaat per 22 juli, náást Amsterdam Centrum, óók rijden naar Station Zuid. Dit geldt ook voor R-Netbuslijn 347. Via een gratis shuttle-service kunnen mensen van Station Zuid naar het Gelderlandplein reizen.

Route AML Flex

Ingezet wordt op 2 extra haltes voor AML Flex ( het OV voor Nes aan de Amstel): bij de Zwarte Kat en op Langs de Akker.

Doelmatiger OV-net

In de eerste helft van 2018 doen partijen onderzoek naar een doelmatiger OV-net (sociale functie). Het betreft lijn 165,166,167 en in mindere mate 171 en 174. Doel is om oplossingen op te nemen die in de meeste gevallen zorgt voor fijnmazigheid. Dit kan dan wel met gebruikelijke buslijnen, dan wel met kleinschalig vraaggestuurd vervoer (of een combinatie). Daar waar dit géén oplossing biedt kan het vernieuwde regiovervoer misschien een alternatief bieden.

Busroute door Waardhuizen

Over het al dan niet mogelijk en wenselijk zijn van een busroute dóór Waardhuizen gaat de gemeente in gesprek met wijkplatform Waardhuizen/Middenhoven.

Extra haltes Westwijk

Helaas willen de Vervoerregio en Connexxion niet meewerken aan het creëren van meer haltes in Westwijk. Dit past niet binnen het R-Net concept. De Vervoerregio zet zich in om de mobiliteitsdruk in de regio te verminderen. Bussen moeten concurreren met auto's dus snelheid is belangrijk.

Route-wisseling R-Net buslijn 357 en lijn 171

Connexxion geeft aan vast te houden aan een zo zuidwaarts mogelijke bundeling van R-Net buslijnen 347 en 357 in Amstelveen Zuid omdat deze zo centraal als mogelijk door Amstelveen loopt. Vervoerregio en Connexxion geven aan niet bereid te zijn hiervan af te wijken.

Omdat Connexxion de nieuwe dienstregeling heeft opgesteld aan de hand van de eisen die gesteld zijn in de concessie kan de Vervoerregio de wensen van de gemeente Amstelveen niet allemaal per direct doorvoeren. Connexxion is gelukkig bereid de concessie te blijven ontwikkelen.

Informeren inwoners. Woensdag 3 januari informeert de gemeente inwoners, organisaties en reizigers via een themapagina in het Amstelveens Nieuwsblad.