Linda Roos krijgt lintje bij afscheid van raad

AMSTELVEEN Linda Roos heeft woensdagavond bij haar afscheid van de gemeenteraad een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau nadat ze bijna 25 jaar actief was geweest in de lokale politiek voor Burgerbelangen Amstelveen.

De bijbehorende versierselen werden tijdens de raadsvergadering uitgereikt door burgemeester Mirjam van 't Veld. Ze ging in haar toespraak onder meer in op het ontstaan van de lokale partij. ,,Begin jaren '90 sprong Linda Roos in de bres voor het karakteristieke gebouw van de Kweekschool van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg. De gemeente had het idee opgevat om het pand te slopen en te vervangen door een appartementengebouw. In diezelfde periode waren er plannen om de spoorbaan, waar nu de historische tram over rijdt, te vervangen door een busbaan. Daarvoor moest ook een stuk van het park De Braak worden opgeofferd. Haar medestanders deelden een gevoel van niet gehoord te worden door en zich niet vertegenwoordigd te voelen in de lokale politiek en het lokale bestuur. Bij Linda Roos ontstond toen het besef dat je meer invloed en macht kon uitoefenen door je in het politieke systeem te nestelen. Linda Roos nam het initiatief voor de oprichting van een politieke partij: Burgerbelangen Amstelveen (BBA). Bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 1994 behaalde BBA meteen 5 zetels. Daarna was Linda Roos niet meer uit de politiek weg te denken. Ze bleef onvermoeibaar strijden voor de bescherming van de parken, het groen, maar ook dierenwelzijn, buitenschoolse voorzieningen zoals sport en bewegen tijdens en na schooltijd. Voor de inwoners was zij goed te benaderen. De afgelopen jaren ontpopte zij zich tot een verbindende factor binnen de raad.''

Als opvolger van Linda Roos is woensdagavond Jaap Prent benoemd. Hij stopt eerder dit jaar na vele jaren als Burgerraadslid voor Burgerbelangen omdat hij zich als bijna 80-jarige te oud vond worden. Nu is hij bereid gevonden om tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 de vacante zetel voor BBA in te vullen.

De opvolging van Linda Roos door Jaap Prent ontlokte burgemeester Van 't Veld de grap dat de wens van Roos om plaats te maken voor een nieuwe generatie in dit geval nog niet helemaal geslaagd is.