• Usman Ahmed, voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Jongerenorganisatie.

    Naomi Heidinga

Lopen voor liefdadigheid

AMSTELVEEN De Ahmadiyya Moslim Jongerenorganisatie houdt op zaterdag 25 augustus de 'Loop voor Leven' in Amstelveen. Met dit initiatief wil de organisatie geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding en de hulporganisatie Humanity First. "Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan een harmonieuze en hechte samenleving en een glansrijke toekomst voor eenieder, " aldus de organisatie.

"De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft wereldwijd ruim 22 miljoen volgelingen," vertelt Usman Ahmed. Hij is voorzitter van de Nederlandse jongerenorganisatie. "De Nederlandse tak is nog bescheiden, met zo'n 1300 volgers. In Duitsland zijn het er 50 duizend." Ook in Amstelveen is een gemeenschap, al is deze nog niet zo bekend. "Onze diensten vinden plaats in Amsterdam." Onder meer met deze loop hoopt de organisatie daar verandering in te brengen.

De islamitische gemeenschap werd gesticht door Mirza Ghulam Ahmad (1835). De leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap geloven dat hun stichter de Messias en de Mahdi is, die door de profeet Mohammed werd voorspeld. Motto van de gemeenschap is 'Liefde voor iedereen, haat voor niemand.' Liefdadigheid en mensenrechten spelen een belangrijke rol binnen het geloof.

HULP Daarom zetten leden zich op verschillende manieren in voor de medemens. Zo is Humanity First opgericht, een onafhankelijke hulporganisatie die zich inzet voor de medemens in nood, ongeacht geloof, nationaliteit of politiek. De organisatie verleent hulp bij rampen en bestrijdt armoede. Humanity Fist is actief in ruim veertig landen.

LOKAAL Maar ook op lokaal niveau zijn leden actief. "Op 1 januari ruimen onze leden bijvoorbeeld vuurwerkafval op. Ook organiseren we vaker geldinzamelingsacties, doen we mee met NL Doet en landelijke opruimacties." De liefdadigheidsloop in Amstelveen past er mooi tussen. "Het idee kwam van één van onze Amstelveense leden. Vorig jaar hebben we een loop in Amsterdam gehouden."

GELD Iedereen kan meedoen aan de loop. "De deelname kost 15 euro. Dat is inclusief eten en drinken en een t-shirt." Naast deze inkomsten, heeft de organisatie haar leden gevraagd geld te doneren. Ook worden sponsoren gezocht. Tevens wordt op de dag zelf geld ingezameld. De opbrengsten worden verdeeld over Humanity First en KWF. "We werken vaker met KWF samen," aldus Ahmed. "Het KWF is bereid met iedere organisatie samen te werken, of deze nu een religieuze achtergrond heeft of niet," aldus de coördinator van de collecte. "Iedereen kan immers deze ziekte krijgen, ongeacht je geloof of afkomst."

STADSPLEIN Zaterdag 25 augustus wordt een afstand van zes kilometer gelopen. Start en finish is op het Stadsplein. De route voert deelnemers onder meer door het Oude Dorp. Vanaf 12 uur wordt verzameld op het plein. De loop gaat om 13 uur van start. Tot 18 uur kunnen mensen de route voltooien. Onderweg wordt eten en drinken uitgedeeld.

"We hebben een vergunning gekregen voor 500 deelnemers. We hopen op een opbrengst van 50 duizend euro." Zie: http://loopvoorleven.com/ en https://islamnu.nl/ahmadiyya.

Naomi Heidinga