• Henk van Ommeren

ABN AMRO sluit ook in Amstelveen tijdelijk aantal geldautomaten

AMSTELVEEN ABN AMRO heeft per direct 470 geldautomaten in Nederland gesloten. De tijdelijke noodmaatregel betreft ook enkele geldautomaten van de bank in Amstelveen. De bank heeft de automaten gesloten vanwege het toegenomen risico op plofkraken de laatste tijd. Het gaat om ongeveer de helft van alle geldautomaten van ABN AMRO. De bank gaat direct aan het werk, zodat klanten van de gesloten automaten snel weer in de eigen buurt geld op kunnen halen. In Amstelveen is er nu nog maar één geldautomaat van ABN AMRO beschikbaar en wel in het Stadshart aan Sandbergplein 24.

De 470 geldautomaten waar het om gaat, 380 van ABN AMRO en 90 stuks die recent zijn omgebouwd tot een merkloze Geldmaat, zijn allemaal van hetzelfde type. Dat type automaat was de laatste tijd een geliefd doelwit voor criminelen die door middel van een plofkraak aan het geld wilden komen. Een woordvoerder laat weten: "De automaten van dit type waren structureel doelwit bij plofkraken door criminele bendes. Het escalerende geweld bij criminaliteit baart grote zorgen. In de hele samenleving zijn daarvan de gevolgen zichtbaar. Bewoners en ondernemers moeten zich veilig kunnen voelen. Daarom heeft de bank deze tijdelijke noodmaatregel moeten nemen."

Op de ene plek zal er sneller een alternatief zijn dan op de andere plek helaas.MAATWERK De bank gaat nu, in nauwe samenwerking met de andere banken en Geldmaat (en waar nodig en gewenst met gemeentebesturen), op zoek naar geschikte alternatieven. Denk aan een ander type geldautomaat, een andere locatie, of als er voldoende alternatieven in de buurt zijn met voldoende capaciteit een permanente verwijdering. ABN AMRO gaat zo snel mogelijk in kaart brengen wat mogelijk is en op welke plaatsen de nood het hoogst is. "Het is maatwerk. Op de ene plek zal er sneller een alternatief zijn dan op de andere plek helaas."

DICHTGETIMMERD De machines waar het om gaat zijn allemaal leeggehaald en met planken dichtgetimmerd. Naar verluid gaat de sluiting ongeveer een maand duren. Vervelend, maar noodzakelijk, volgens de woordvoerder. "Over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van contant geld in onze samenleving zijn goede afspraken gemaakt tussen banken, Geldmaat, De Nederlandsche Bank en maatschappelijke organisaties in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Deze tijdelijke noodmaatregel doet daar niets aan af. De afspraken op het gebied van bereikbaarheid komen door deze tijdelijke noodmaatregel niet in het gedrang. Wij begrijpen dat deze maatregel wel tot ongemak kan leiden bij iedereen die geld willen opnemen bij de gesloten geldautomaten, maar de veiligheid van omwonenden en ondernemers gaat voor."

Vorige week maakte ABN AMRO al bekend tientallen automaten te sluiten. "Maar dat bleek niet voldoende", stelt de woordvoerder. De bank heeft overleg gehad met andere banken voor zij de beslissing nam. ABN is naar eigen zeggen de enige bank in Nederland die het betreffende type automaat in gebruik had.