• ANP Foto

Amstelveen schenkt deel opbrengst textielinzameling aan Rode Kruis

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen doneert 25 procent van de opbrengst uit de textielinzameling in de gemeentelijke ondergrondse wijkcontainers aan het lokale Rode Kruis. Sympany haalt dit textiel in Amstelveen op. Het gaat om een bedrag van ruim 11.000 euro over het jaar 2018.

Door een deel van de opbrengst lokaal te schenken wil het college van B en W inwoners stimuleren om nog meer textiel gescheiden aan te bieden. Er verdwijnt namelijk NOG ALTIJD textiel bij het restafval in Amstelveen. "Uit een recente analyse van ons restafval blijkt dat 4,5 procent van het restafval bestaat uit textiel. Dat is zonde, want alle soorten textiel en schoenen mogen in de ondergrondse textielcontainers die verspreidt door de wijken staan. Ook lappen stof, gordijnen, riemen en kapotte kleding," aldus wethouder Floor Gordon (Afvalbeleid en Duurzaamheid):

Het is belangrijk om het textiel in gesloten zakken in de containers te deponeren, stelt de gemeente. Zo kan het niet vervuild raken door afval dat niet in de textielcontainer thuis hoort. Met de inzameling van textiel leveren Amstelveners niet alleen een bijdrage aan het milieu, maar steunen ze ook projecten van het Rode Kruis.

Voorgaande jaren steunde de gemeente met de textielopbrengst het Amstelveenfonds. De gemeente doneert dit jaar een kwart van de opbrengst aan het Rode Kruis. De overige 75 procent van de textielopbrengst wordt door de charitatieve inzamelaar Sympany ingezet voor met name duurzame projecten in zuidelijk Afrika en India. De projecten zijn gericht op het zelfredzaam maken van de lokale bevolking door het geven van trainingen en opleidingen.

De gemeente heeft de ambitie om in 2021 75 procent van al het ingezamelde huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. De textielinzameling levert hieraan een bijdrage. Er is dan ook specifieke aandacht voor de textielinzameling in het gemeentelijk afvalbeleid om de ambitie om meer grondstoffen uit afval terug te winnen waar te maken.