• Lief- en leedstraten krijgen jaarlijks 150 tot 200 euro voor attenties voor buren die extra aandacht verdienen.

    Pixabay

Amstelveen start proef met Lief- en leedstraten

AMSTELVEEN Amstelveen krijgt in 2020 op basis van proef een aantal zogenaamde 'Lief- en leedstraten'. In deze straten besteden bewoners extra aandacht aan buren die bijvoorbeeld ziek, in de war of eenzaam zijn. Ook is er extra aandacht voor vrolijke gebeurtenissen in deze straten.

Het college van B en W heeft voor de introductie van de Lief- en leedstraten 50.000 euro gereserveerd. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de oproep van de gemeenteraad die in november 2018 unaniem een motie van het CDA aannam om hiermee een proef te doen. Het doel is om de sociale betrokkenheid in de Lief- en leedstraten te vergroten en om de eenzaamheid onder bewoners te verminderen.

Het idee is overgenomen van Rotterdam waar Stichting 'Opzoomer Mee' deze aanpak in 2013 lanceerde. Rotterdam telt op dit moment zo'n 650 Lief- en Leedstraten. De stichting is de stuwende kracht achter deze aanpak. Zij enthousiasmeert straten om mee te doen, stelt faciliteiten beschikbaar, organiseert uitwisselingen en geeft presentaties aan andere gemeenten over de aanpak.

De gemeente Amstelveen wil de komende tijd met bewonersinitiatiefgroepen, bewonerscommissies en de wijkcoach van de gekozen straten en flats de 'Lief- en leed' aanpak per locatie uit te werken: Daarbij trekt het college lering uit ervaringen die in Rotterdam zijn opgedaan.

'Elke Lief- en leedstraat is uniek en kent een eigen aanpak die afhankelijk is van het karakter van de straat en het aanwezige organisatievermogen. De organisatie is informeel. Lief- en leedstraten werken op initiatief van bewoners en op eigen kracht. Er zijn enkele voortrekkers die het voortouw nemen en andere bewoners erbij proberen te betrekken.' Verder krijgen Lief- en leedstraten jaarlijks een bedrag van 150 tot 200 euro voor attenties voor buren die extra aandacht verdienen.

De gemeente nodigt in het vierde kwartaal van dit jaar de proef voor. Stichting Opzoomer Mee wordt uitgenodigd om een presentatie te geven. Met bewonersinitiatiefgroepen, woningcorporatie Eigen Haard en welzijnsorganisatie Participe Amstelland worden een of meerdere straten én een of meerdere flats gekozen voor de proef met Lief- en leedstraten;

Met de bewonersinitiatiefgroepen, bewonerscommissies en de wijkcoach van de gekozen straten en flats wordt de proef [er locatie uitgewerkt en worden initiatiefnemers geworven.