• Peter Buijs met Johan Remkes na ontvangst van de koninklijke onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding voor 'arts voor vrede' Peter Buijs

AMSTELVEEN Voormalig huisarts en bedrijfsarts Peter Buijs uit Amstelveen, heeft dinsdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen werden uitgereikt door burgemeester Johan Remkes van Den Haag tijdens een internationaal symposium van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVPM) in het Vredespaleis in de hofstad. Dr. Peter Buijs kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten op het gebied van de gezondheidszorg, de sociale gezondheid en zijn inzet voor een kernwapenvrije wereld. Burgemeester Remkes omschreef Peter Buijs als een idealist én realist tegelijk. "Gedreven en doelgericht, al weet u dat dat doel vaak alleen in stappen is te bereiken."

Dr. Peter Buijs zet zich bijna veertig jaar in voor een wereld zonder atoomwapens. Hij is al jaren de drijvende kracht achter de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (kortweg NVMP Artsen voor Vrede), sinds 2008 als bestuurslid en sinds 2017 als voorzitter. Vanuit die rol onderhoudt hij contact met Kamerleden, diplomaten en beleidsambtenaren. In 2017 nood hij het 'Maatschappelijk Appel' aan de Kamercommissie Buitenlandse Zaken aan om Tweede Kamerleden aan te sporen zich in te zetten voor een kernwapenvrije wereld.

De maatschappelijke betrokkenheid van dr. Peter Buijs komt ook daarnaast tot uiting. In zijn bijna veertigjarige loopbaan als arts gaf hij blijk van een brede visie op gezondheid en gezondheidszorg. Hij zat in een groot aantal landelijke overleg- en actiegroepen op het terrein van gezondheid en sociale gezondheid en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Net als bij de NVMP toonde hij zich een doortastend activist en een bekwaam lobbyist.

Bij de hervorming van het sociaal stelsel in Nederland was dr. Peter Buijs de aangewezen persoon om namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van Geneeskunst de sociaal medische inbreng te organiseren. Sinds zijn pensionering besteedt Peter Buijs nog meer tijd aan NVMP Artsen voor Vrede.