• Bas Czerwinski

Lions Club Mingle houdt inzameling van kinderboeken

AMSTELVEEN Na het grote succes vorig jaar van de inzameling van kinderboeken in de Week van de Alfabetisering, gaat Lions Club Mingle deze actie dit jaar opnieuw houden en wel op zaterdag 14 september. Ook dit keer kunnen kinderboeken gedoneerd worden in de centrale hal van het Binnenhof tussen de Hema en de balie van het centrum. De Lions Club staat daar dan van 11.00 tot 16.00 uur om boeken in ontvangst te nemen. Vorig jaar werden er circa 3.500 boeken gedoneerd en dit jaar wordt gehoopt op nog veel meer.

De boeken worden na het catalogiseren op leeftijd doorgegeven aan onder andere buurthuizen, het huiswerkpunt, Blijf van mijn lijf huizen, Vluchtelingenwerk, De Taalvijver en dergelijke. De kinderen die cliënt zijn van de Voedselbank krijgen allemaal een pakket van 5 boeken met een grote strik erom.

Met deze actie ondersteunt Lions Club Mingle het beleid van de gemeente dat erop gericht is om laaggeletterdheid en analfabetisme tegen te gaan.