• ANP Foto

SP bezorgd over effect van hoge huizenprijzen in Amstelveen

AMSTELVEEN De gemeenteraadsfractie van de SP maakt zich zorgen over de gevolgen van de hoge huur- en verkoopprijzen van woningen op de sociale cohesie in Amstelveen. Volgens de partij zijn er geen betaalbare woningen meer voor huishoudens met een laag tot gemiddeld inkomen. In verband hiermee heeft de gemeenteraadsfractie van de partij schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld. De SP wil onder meer weten hoeveel huishoudens uit Amstelveen zijn vertrokken.

SP-raadslid  Marina Casadei stelt de vragen mede naar aanleiding van een artikel in het Het Parool van 3 augustus waarin stond dat in Amsterdam in 2018 bijna 74.000 huishoudens de stad hebben verlaten. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2010. De redenen zijn volgens het artikel in Het Parool divers, maar een belangrijke reden zijn de hoge huur- en koopprijzen van woningen in de hoofdstad. In plaats van de vertrekkende gezinnen komen veelal expats in de stad wonen. De SP wil nu weten hoe deze situatie in Amstelveen is. 

De partij stelt dat het voor mensen met een laag tot gemiddeld inkomen niet meer mogelijk is om met meerdere generaties in Amstelveen te wonen en vraagt hoe het college hierover denkt.

De SP wijst er ook op dat op sociaal terrein onder meer wordt gesproken over mantelzorgers en bestrijding van eenzaamheid met name onder ouderen. ´Projecten zoals de Lief-en leedstraten staan en vallen bij de betrokkenheid van buurtbewoners. Wat is de lange termijn visie van het college op deze vorm van informele hulp gezien de demografische ontwikkelingen,´ vraagt Casadei aan B en W..

De SP voert verder aan dat het college op het belang van de expats voor de Amstelveense economie wijst. De partij vraagt of B en W ook aan kunnen geven welke rol expats binnen het sociaal domein kunnen vervullen. Verder wil de SP weten wat de visie van het college is op de demografische ontwikkelingen in relatie tot het woningaanbod, onderwijs, welzijn, mantelzorg en sociale cohesie in Amstelveen.