• Wethouder Floor Gordon (links) in de rolstoel, met bewoonster Amanda ten Cate tijdens schouw in Midddenhoven.

    René de Leeuw

Zestien meldingen binnengekomen bij Meldpunt Toegankelijk Amstelveen

AMSTELVEEN Bij het Meldpunt Toegankelijk Amstelveen dat sinds april bestaat. zijn zestien meldingen binnengekomen. Elf meldingen zijn direct opgepakt om de toegankelijkheid in de openbare ruimte te verbeteren. Het ging daarbij onder meer om noodzakelijke verlaging van stoepranden, het verwijderen van grote obstakels op voetpaden en reparatie van defecte rateltikkers: een geluidshulp bij een verkeerslicht voor blinden en slechtzienden. Het verhelpen van de overige meldingen neemt de gemeente mee in toekomstig geplande activiteiten en werkzaamheden. Dat meldt het college van B en W aan de gemeenteraad. 

Amstelveners kunnen belemmeringen in de openbare ruimte sinds april melden via: toegankelijk@amstelveen.nl. Het meldpunt is geopend om de de gemeente voor mensen met een beperking bereikbaar te maken en te houden. Het idee voor een meldpunt kwam voort uit de toegankelijkheidsschouwen die in de wijken plaatsvinden en waar ervaringsdeskundigen aan deelnemen. Zo vond in maart dit jaar een schouw plaats in de Weteringsbrugmolen in Middenhoven. De punten die de schouw opleveren, worden meegenomen in een grootschaligere aanpak die gepland staat voor de tweede helft van 2020. Daarop vooruitlopend zijn diepe kuilen en grote obstakels door wortelopdruk alvast aangepakt.

De eerstvolgende schouw staat gepland voor dit najaar en staat in het teken van geleidelijnen voor blinden en slechtzienden. De schouwen dragen volgens B en W niet alleen bij aan het in beeld brengen van belemmeringen in de openbare ruimte. 'Het is ook een moment van ontmoeting en kennisuitwisseling tussen mensen mét en zonder een beperking, wat kan resulteren in mooie nieuwe ideeën om de toegankelijkheid van Amstelveen verder te vergroten,' aldus het college. 

De gemeente wil aankomend jaar activiteiten ontplooien die bijdragen aan het vergroten van de bewustwording over toegankelijkheid, zowel binnen- als buiten de gemeentelijke organisatie. Verder gaat de gemeente ervaringsdeskundigen betrekken bij de gemeentelijke beleidsvorming en –evaluatie. Ook wil de gemeente de aandacht voor het thema toegankelijkheid vergoten, zo kondigt het college aan.