McDonalds Zijdelweg moet 's nachts dicht

AMSTELVEEN De nieuwe MCDonald´s-vestiging aan de Zijdelweg in Amstelveen moet 's nachts (tussen 24.00 en 7.00 uur) gesloten blijven. Dat heeft rechtbank Amsterdam vorige week bepaald in een zaak die door omwonenden was aangespannen. De MCDrive was op vrijdag en zaterdag geopend tot 2.00 uur.

De rechter heeft de eis van de omwonenden toegewezen omdat de gemeenteraad in 2003 een Startnotitie voor dit project had aangenomen waarin stond dat de horecagelegenheid 's nacht gesloten zou blijven. Volgens de rechter is niet duidelijk omschreven wat de gemeenteraad daar precies mee bedoelde. Hij gaat daarom uit van hetgeen volgens hem in normaal spraakgebruik onder 's nachts gesloten, wordt verstaan (de tijdspanne van 24.00 tot 7.00 uur).

De rechter gaat daarmee voorbij aan het raadsbesluit van 15 juni 2016 waarin uitgesproken werd daar de vestiging van McDonad's zich moet houden aan de openingstijden zoals vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin is vastgelegd dat horecagelegenheden doordeweeks gesloten moeten zijn van 2.00 tot 7.00 uur en in het weekend tussen 3.00 en 7.00 uur. De rechter vindt dat gezien de eerdere onduidelijkheid over het begrip nacht in de Startnotitie onjuist. Hij heeft nu bepaald dat de McDonald's-vestiging alleen tussen 7.00 en 24.00 uur geopend mag zijn. Gemeente en McDonald's kunnen nog hoger beroep aantekenen. De omwonenden zijn blij met de uitspraak van de rechter. Zij zeggen hinder te ondervinden van jongeren die 's nachts op de parkeerplaats rondhangen.

De rechtbank wees het bezwaar van omwonenden tegen lichthinder van de McDonald´s'-vestiging wel af. Volgens de rechter is er geen sprake van onaanvaardbare hinder doordat een grondwal ter afscherming is aangelegd.