• Robin van Lonkhuijsen

Meer vliegtuighinder in Amstelveen door baanonderhoud

SCHIPHOL Schiphol voert van zondag 10 maart tot en met zondag 21 april onderhoud uit aan de Zwanenburgbaan. De baan is dan niet beschikbaar voor starts en landingen. Vliegtuigen zullen dan veelal uitwijken naar de Buitenveldertbaan.

De Zwanenburgbaan wordt voornamelijk gebruikt in piekuren. Als de baan niet open kan, dan is de Buitenveldertbaan de eerst aangewezen baan om vluchten over te nemen. Omdat de Zwanenburgbaan ook niet beschikbaar is voor nachtvluchten, kan het bij ongunstige weersomstandigheden nodig zijn dat de Aalsmeer 's nachts wordt gebruikt. Bij starts kan daardoor hinder optreden in Amstelveen-Zuid. Schiphol heeft daarvoor ontheffing gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar verwacht dat dit hooguit één of twee keer nodig is.

Na afloop van het onderhoud zijn er tot en met 9 mei extra nachtelijke veegbeurten gepland. Aangezien de Zwanenburgbaan weinig voor nachtvluchten wordt gebruikt, verwacht Schiphol hiervan minimale gevolgen.

KAAGBAAN De Kaagbaan werd maandag weer in gebruik genomen. De op een na drukste start- en landingsbaan van de luchthaven was afgelopen week dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Schiphol had er rekening mee gehouden dat de Kaagbaan 2 weken dicht zou zijn, maar de werkzaamheden konden in een week worden afgerond.

Meer informatie over het onderhoud en de effecten daarvan op het baangebruik is te vinden op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (bezoekbas.nl).