• Een recent voorbeeld van een pand met ene bijzondere historie is de voormalige sjoel aan de Randwijcklaan.

    Naomi Heidinga

Meldpunt voor mogelijk onbekende monumenten

AMSTELVEEN Vanaf vandaag kunnen inwoners melding maken van mogelijke monumentale panden in Amstelveen. Het meldpunt is tot stand gekomen dankzij een in de gemeenteraad unaniem aangenomen motie.

"Dit meldpunt is een goed initiatief. Inwoners van Amstelveen weten als geen ander waar panden met een bijzondere historie staan. Ik hoop van harte dat zij hier massaal gebruik van maken, zodat de Vereniging Historisch Amstelveen en de Erfgoedcommissie hiermee aan de slag kunnen," aldus wethouder Herbert Raat (Welstand en Monumenten).

Er zijn in Amstelveen 128 gemeentelijke monumenten, 28 rijksmonumenten en 1 provinciaal monument. ¨Met het meldpunt is het mogelijk verborgen parels door te geven. Een recent voorbeeld hiervan is de voormalige sjoel aan de Randwijcklaan 13,¨ aldus wethouder Raat. Mogelijke monumenten kunnen tot en met 14 november gemeld worden via meldpuntmonumenten@amstelveen.nl of 020-540.4911.

De gemeente verzamelt alle binnengekomen meldingen en maakt met de Vereniging Historisch Amstelveen een selectie. De onafhankelijke Erfgoedcommissie beoordeelt deze selectie en brengt een advies uit. Binnengekomen meldingen worden dus niet allemaal aangewezen als monument.

Onder alle inzendingen verloot de gemeente tien keer het boek ´De Monumenten van Amstelveen´. Om kans te maken moet bij de melding naam en telefoonnummer worden vermeld. Meedoen kan eveneens tot en met 14 november 2018. Meer informatie www.amstelveen.nl/meldpuntmonumenten.