• RENÉ DE LEEUW

Minder klachten over vlieglawaai, maar meer klagers

AMSTELVEEN Het aantal klachten van Amstelveners over vlieglawaai is afgelopen jaar met rond 45 procent afgenomen vergeleken met 2016. Het aantal klachten over vluchten vanaf de Aalsmeerbaan liep met meer dan de helft terug, maar het aantal klachten over het gebruik van de Buitenveldertbaan verdubbelde.

Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2017 van het Bezoekers Aanspreekpunt Schiphol (BAS) dat de klachten van omwonenden van de luchthaven registreert. Uit de cijfers komt naar voren dat in Amstelveen over de Aalsmeerbaan veel vaker wordt geklaagd dan over de Buitenveldertbaan, maar ook dat er meer inwoners klagen over de Buitenveldertbaan dan inwoners die dat doen over de Aalsmeerbaan. In 2017 waren er 25.103 klachten uit Amstelveen over de Aalsmeerbaan tegen 56.929 in 2016. Ondanks die daling nam het aantal bijbehorende klagers met meer dan de helft toe: van 171 in 2016 naar 283 in 2017.

Het aantal Amstelveense klagers over starts en landingen op de Buitenveldertbaan bedroeg in 2016 372 en nam in 2017 toe naar 643. Dat is dus meer dan het dubbele van het aantal Amstelveners dat klaagt over de Aalsmeerbaan, oftewel klagers over de Aalsmeerbaan klagen per persoon veel vaker. Er waren in 2017 5927 klachten over de Buitenveldertbaan tegen 3174 in 2016.

VERKLAREN De toename van aantallen klagers en klachten over het gebruik van de Buitenveldertbaan laat zich goed verklaren. In 2016 profiteerden mensen die onder de aan- en uitvliegroutes van deze baan wonen van een grote onderhoudsbeurt voor deze baan die zes weken duurde, en van minder wind uit het westen en oosten. Bij deze windrichtingen wordt deze baan vaker ingezet. In 2017 was er meer wind uit het (noord)westen en oosten.

Er waren in 2017 13.052 starts op de Buitenveldertbaan, en 26.210 landingen. Bij elkaar ging dat om ongeveer 8 procent van het totale aantal vluchten in 2017 op Schiphol. In 2016 waren er 8482 starts vanaf de Buitenveldertbaan en 23.789 landingen. Dat maakt een totaal van 32.271 vluchten, oftewel zo'n 6,5 procent van het totale aantal vluchten dat jaar op Schiphol.

UITHOORN Hoewel er in Amstelveen minder klachten waren over het gebruik van de Aalsmeerbaan, waren er in Aalsmeer, Uithoorn, De Kwakel en Kudelstaart in 2017 grofweg anderhalf keer zoveel klachten als in 2016, terwijl het aantal klagers daar ook met ongeveer een factor anderhalf toenam. Met 24.727 klachten van 314 inwoners waren de aantallen in Uithoorn vergelijkbaar met Amstelveen-Zuid. In Aalsmeer wordt veel minder geklaagd: 3278 keer, maar wel is daar het aantal klagers met 273 bijna net zo groot als in Amstelveen en in Uithoorn.

GROEI De Aalsmeerbaan vangt de laatste jaren, samen met de Zwanenburgbaan, de groei van het aantal vluchten op Schiphol op, aangezien de Kaagbaan en de Polderbaan vol zitten. De Buitenveldertbaan wordt vooral gebruikt bij krachtige westen-en oostenwind. In 2017 steeg het aantal vliegbewegingen op Schiphol met 4 procent.

René de Leeuw