• ANP Foto

Amstelveen voert JA-JA-sticker in tegen ongewenst reclamedrukwerk

AMSTELVEEN Een motie van GroenLinks om in Amstelveen de JA-JA-stickers voor de brievenbus in te voeren als wapen tegen ongewenst reclamedrukwerk, heeft het woensdag in de gemeenteraad niet gehaald. Dat betekent echter niet dat de JA-JA-sticker er niet komt. Het college heeft er al plannen voor.

Diverse partijen vonden de motie dan ook niet nodig, net als wethouder Floor Gordon, die zei: "Binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waren wij zelfs trekkers van een motie voor invoering van de sticker. Het gaat nu vooral om de snelheid waarmee de VNG dit nu afhandelt, onder meer wat betreft een uniform ontwerp." De wethouder verwacht komend jaar een voorstel voor invoering aan de raad te kunnen voorleggen.

Doel van de sticker is het tegengaan van papierverspilling. GroenLinks-raadslid Lennart de Looze rekende voor dat de JA-JA-sticker in Amstelveen een besparing kan opleveren van bijna 380 ton papier per jaar: "Steeds minder mensen hechten waarde aan het ontvangen van papieren folders, mede doordat zij die nu ook digitaal kunnen inzien." De rechter heeft recent over de invoering van de sticker in Amsterdam bepaald dat dit juridisch is toegestaan.

Onder de nee-nee-stemmers in de raad bevond zich de VVD. VVD-raadslid Remco Snoek wil pertinent geen JA-JA-stickers: "We zijn klaar met het betuttelen van de burgers. De huidige JA-NEE- en NEE-NEE-stickers zijn wat  ons betreft voldoende. Burgers zijn mans genoeg om dit zelf te regelen. De sticker is onnodig en bovendien schadelijk voor de lokale middenstand." Patrick Adriaans (SP) stond hier lijnrecht tegenover: "Het moet zo zijn dat iemand die iets wil, zelf actie onderneemt. En niet degene die iets niet wil."