• Plan voor bouw van 25 appartementen aan Texelstraat.

    Via gemeente Amstelveen

Gemeenteraad mort over weer een plan voor dure woningen

AMSTELVEEN Er komt, tot ongenoegen van diverse gemeenteraadsleden, weer een bouwplan aan met alleen dure woningen: 25 luxe appartementen in de Texelstraat, met prijzen van 500.000 tot 600.000 euro per stuk. Die moeten komen op de plek van een vroegere garage. In een raadscommissie donderdagavond brachten vooral AVA, GroenLinks en BBA het verzoek naar voren of de wethouder alsjeblieft nog met de ontwikkelaar in discussie wil gaan om sociale huurwoningen, middeldure woningen en/of, met het oog op de vergrijzing, levensbestendige woningen toe te voegen.

Wethouder Floor Gordon wees de verzoeken resoluut af. "Het gaat om een plan dat al heel lang loopt. De huidige eigenaar kocht het in 2003 en oorspronkelijk zouden er 50 tot 60 woningen komen. Vanwege de regels die gelden als gevolg van de nabijheid van de aanvliegroute van Schiphol mogen het er niet meer worden dan 25. Omdat er een garage was, krijg je te maken met aanzienlijke saneringskosten. Daardoor zijn sociale en middeldure woningen niet haalbaar. Als college willen we dit plan nu snel afronden, zodat we onze aandacht kunnen richten op andere projecten. De ontwikkelaar heeft overigens op vrijwillige basis ingestemd met zelfbewoningsplicht van de koper. In die zin wordt het plan nog aangepast."

Cheimaa Aouni (GroenLinks) wilde nog weten wat er gebeurt als de raad het plan afkeurt. Gordon antwoordde: "Volgens de ontwikkelaar is het project maar net levensvatbaar. Er is al veel geld geïnvesteerd in het plan zoals het nu is. Als de raad het nu afkeurt, dan gebeurt er voorlopig niets."