• Medewerkers en vrijwilligers van wijkcentrum Alleman verheugen zich op een nieuw wijkcentrum.

    Gemeente Amstelveen

Nieuw pand voor Alleman, woningbouw op huidige plek

AMSTELVEEN De gemeente heeft een plan voor stadsvernieuwing in het gebied rond wijkcentrum Alleman gepresenteerd. Het plan is om zowel het wijkcentrum als het medisch centrum Bankras met een apotheek in één nieuw pand op de locatie van de gesloopte Bankrashal onder te brengen. Zo ontstaat er op de huidige plek van Alleman ruimte voor sociale huurwoningen en voor appartementen net boven de sociale huurgrens, waar veel vraag naar is.

Om een goede woonmix te kunnen realiseren is er in het plan ook ruimte voor koopappartementen in het middensegment opgenomen. Daarvoor gaat een plicht van minimaal drie jaar zelfbewoning voor geldt. Het plan is beschreven in de concept startnotitie Alleman Kwartier die het college van B en W vrij heeft gegeven voor reacties.

Meer balans brengen in woningaanbod in wijkDe gemeente wil de wijk Bankras/Kostverloren met het plan een nieuwe impuls geven.  "Bij het realiseren van nieuwe bouwprojecten kijken we wat er nodig is en welke partijen we in de wijk kunnen samenbrengen voor een optimaal plan. Het moet meer balans brengen in het woningaanbod in Bankras/Kostverloren en voldoen aan onze woningambities om meer betaalbare woningen toe te voegen. We zetten in op doorstroming vanuit de sociale huur en woonruimte voor starters en voor kwetsbare inwoners met een zorgvraag. De ambitie van zorgverleners voor ruimere huisvesting en een breder zorgaanbod, een sterk verouderd wijkcentrum en vraag naar gevarieerd woningaanbod komen samen in stadsvernieuwing in het hart van deze wijk. Nu het college van B en W heeft ingestemd met de conceptstartnotitie, kunnen we het plan voorleggen aan alle belanghebbenden en omwonenden," aldus wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening}.

Wijkcentrum Alleman is hoognodig aan vervanging toeWethouder Marijn van Ballegooijen (Welzijn) wijst erop dat wijkcentrum Alleman bijna 42 jaar oud en hoognodig aan vervanging toe is. "Daarnaast wil medisch centrum Bankras  dringend uitbreiden om meer gevarieerde en kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. Voor het wijkcentrum hebben we een online enquête gehouden. Hieruit komt naar voren dat het centrum van grote betekenis is voor de wijk. Modernisering is hard nodig en de ligging vinden buurtbewoners mooi centraal in het groen. We zetten in op een nieuw wijkcentrum met dezelfde omvang als het oude."

Als de gemeenteraad het plan goedkeurt, start de planologische procedure. Zodra deze is afgerond, kan er een nieuwe multifunctionele wijkvoorziening komen aan het Oostelijk Halfrond en zo'n 60 koopappartementen tot 363.000 euro (prijspeil 2019) met parkeerplaatsen onder het gebouw. Eigen Haard kan een appartementencomplex met circa 30 sociale huurwoningen realiseren op de plek van het oude medisch centrum Bankras. De gemeente wil grond van het oude wijkcentrum verkopen om ongeveer 60 huurappartementen te laten bouwen met huren van 720 tot 915 euro per maand (prijspeil 2019).

Aspecten waar in het plan volgens het college van B en W rekening mee is gehouden, zijn aandacht voor behoud van groenstructuur, zo min mogelijk schaduwwerking op omliggende woningen, voldoende parkeergelegenheid en een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Het nieuwe hart van de wijk moet in 2025 klaar zijn.

INLOOPAVOND De gemeente heeft over het plan vroegtijdig overleg gevoerd met Participe, Eigen Haard en de zorgverleners. De uitkomst van het plan is beschreven in de concept startnotitie 'Alleman Kwartier' . Deze deelt de gemeente online op https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/project/het-alleman-kwartier. Op 3 december organiseert de gemeente een inloopavond in Alleman tussen 19.00 en 21.00 uur. Na afloop van de participatieperiode biedt het college van B en W de startnotitie aan de gemeenteraad aan. Reageren op het plan kan tot 20 december.