• Jacqueline Höcker, Tim Lechner en Michel Becker.

    Naomi Heidinga

Nieuwe lokale partij bij gemeenteraadsverkiezingen

AMSTELVEEN Tim Lechner (voormalig raadslid VVD) en Michel Becker (voormalig raadslid D66), hebben samen de partij Act!ef voor Amstelveen opgericht. Jacqueline Höcker (voormalig burgerraadslid BBA) heeft zich hierbij aangesloten. ,,Het is de eerste nieuwe partij sinds 25 jaar. Dat werd tijd," aldus Becker. De partij heeft als motto horen, zien en doen. ,,We willen echt luisteren naar de inwoners," aldus Höcker. ,,Andere partijen zeggen wel dat ze luisteren, maar doen dat veel te weinig," stelt Becker.

Het initiatief voor de partij komt van Lechner, tevens lijsttrekker van AVA. ,,De oprichting van AVA komt voort uit onvrede. Ik heb vier jaar voor de VVD in de raad gezeten. Binnen de raad is echter veel te weinig diversiteit. De oppositie kan op dit moment geen krachtige stem laten horen. Dat komt de politieke discussie en besluitvorming niet ten goede. Het is net alsof alle partijen in Amstelveen in een blender zijn gegooid. Alle smaken zijn hetzelfde. Wij willen een nieuwe smaak bieden."

,,Natuurlijk gaan er dingen goed in Amstelveen, maar bij veel zaken hebben we onze twijfels. Sommige dingen zijn op een bepaalde manier geregeld omdat dit al jaren zo gaat. Er is een soort conditionering opgetreden. We willen met een nieuw bewustzijn kijken of het beter kan," aldus Höcker.

De woningmarkt is een van de zaken die de partij wil aanpakken. ,,Er zijn te weinig starters- en seniorenwoningen, dit belemmert de doorstroming. Wij willen dat Amstelveners voorrang krijgen op deze woningen. Daarin zoeken we wettelijk de grenzen op. Nu geldt dat slechts een bepaald percentage van de woningen bestemd is voor Amstelveners, de rest wordt toegewezen aan mensen uit de regio. Wij investeren in onze jeugd, met onderwijs en voorzieningen en vervolgens jagen we een hele generatie de stad uit. Dat is onwenselijk," aldus Becker.

In het sociaal domein kan er volgens Lechner ook heel wat verbeterd worden. ,,Bijvoorbeeld op het vlak van de zorg aan huis. In Amstelveen zijn we goed in het oppotten van geld. Op Wmo-gebied zijn miljoenen niet uitgegeven. Terwijl door de decentralisatie van zorgtaken al gekort is op sociale voorzieningen," aldus Lechner. ,,Een ander onderwerp dat aandacht behoeft is het aantal verwarde mensen op straat," aldus Höcker.

AVA wil ook aandacht voor ZZP-ers en het MKB. ,,In Amstelveen gaat het alleen over grote bedrijven, terwijl het geld wordt verdiend door kleinere ondernemers. We willen dat er een loket voor deze mensen komt, waar ze zich kunnen melden als ze op een of andere manier vastlopen." Ook het ov moet worden aangepakt. ,,In Middenhoven en Waardhuizen is het openbaar vervoer uitgehold. Mensen kunnen niet eens meer vanuit hun wijk met de bus naar het ziekenhuis. Dat moet veranderen. Dit soort zaken wordt geregeld in regio-overleggen. Het wordt tijd dat Amstelveen bij dit soort vergaderingen meer voor haar inwoners opkomt," aldus Becker.

De partij hoopt op minstens drie zetels bij de verkiezingen in maart. .,,We willen ook de mensen bereiken die niets met de politiek hebben of het vertrouwen in de politiek zijn verloren.´´ Voor meer informatie: www.actiefvooramstelveen.nl.

Naomi Heidinga