• Wethouder Peter Bot tekent de intentieovereenkomst Aardgasvrije nieuwbouw in de MRA.

    Michiel Wijnbergh

Nieuwe woningen krijgen geen gasaansluiting meer

AMSTELVEEN Amstelveen heeft samen met 22 andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije regio. De 23 gemeenten hebben op 1 februari de intentie uitgesproken om alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot bouw na 1 februari valt, nu al op te leveren zonder aardgasaansluiting. Dit vooruitlopend op nieuwe wetgeving die de aansluitplicht op gas schrapt.

De intentieovereenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen waarover nog moet worden besloten. In de overeenkomst staat ook dat eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.

Een van de doelen van de samenwerking in de Metropoolregio is de versnelling van de woningbouwopgave met maar liefst 230.000 woningen tot 2040. Met het oog op afspraken in het Energieakkoord over de noodzakelijke energietransitie om in 2050 vooral duurzame energie te gebruiken, moeten deze woningen aardgasvrij worden opgeleverd. De ontwikkelaars worden daarbij uitgedaagd om energieleverende woningen te realiseren.

,,Amstelveen heeft de weg naar aardgasvrij ingeslagen. In Westwijk zijn al grote delen aardgasvrij, aan de Startbaan ontstaat een energieneutrale en duurzame wijk, in Middenwaard en deels de Poeloever laten we woningen bouwen zonder aardgas en de nieuwe Bankrashoftoren wordt aangesloten op het warmtenet. Het is beter nu al nieuwe woningen niet meer aan te sluiten op aardgas zodat op termijn die woningen niet alsnog moeten worden aangepast aan een nieuwe duurzame energiebron om te voldoen aan afspraken uit het Energieakkoord," aldus wethouder Peter Bot (Duurzaamheid).

Dankzij een regionale aanpak stimuleren gemeenten aardgasvrije ontwikkeling van nieuwbouwwoningen zonder dat ze elkaar daarbij onderling beconcurreren. Ontwikkelaars hebben dan niet de behoefte om naar andere gemeenten in de regio te gaan, omdat het beleid overal gelijk is.