• Gemeente Amstelveen

Actie stakende leerkrachten bij raadhuis Amstelveen

AMSTELVEEN Wethouder Frank Berkhout (Onderwijs) heeft vanmorgen een groep leerkrachten die aandacht vroegen voor de knelpunten in het basisonderwijs. Op de landelijke stakingsdag overhandigden de Amstelveense leerkrachten een T-shirt met een leus aan de wethouder. Berkhout sprak de groep toe om hen een hart onder de riem te steken en hen uit te nodigen voor een gesprek op korte termijn.

"Goede gekwalificeerde leraren die met plezier hun werk doen vormen de basis van goed onderwijs. Met onderwijs aan onze kinderen, werken zij hard aan onze toekomst. Daarom moeten we blijven investeren in het onderwijs," aldus wethouder Frank Berkhout. "Salarissen worden landelijk bepaald, maar we kunnen zeker kijken wat we lokaal kunnen doen. Ik nodig leerkrachten dan ook uit om hier met mij het gesprek over aan te gaan. "

In de pas vastgestelde onderwijsagenda staat het bestrijden van het lerarentekort als één van vijf punten waar Amstelveen samen met het onderwijs aan werkt. Ook jeugdhulpverlening op scholen, investeringen in schoolgebouwen en taalklassen voor nieuwkomers staan hoog op de agenda.