• Pixabay

Extra lokalen nodig bij vijf basisscholen in Amstelveen

AMSTELVEEN Amstelveense basisscholen groeien stevig door en hebben meer lokalen nodig. Burgemeester en Wethouders stellen daarom voor om voor 1 miljoen euro vijf scholen uit te breiden.
Montessori Kind Centrum (MKC) Mio Mondo aan de Burgemeester Haspelslaan heeft gevraagd om één extra lokaal, een zestiende naast de vijftien die er al zijn. Het college biedt aan meteen maar twee nieuwe lokalen op elkaar te bouwen. Het zeventiende lokaal is nu nog niet nodig, maar in de toekomst wel en het is goedkoper in één keer twee lokalen tegelijk neer te zetten.
De Linde aan de Lindenlaan telt nu negen lokalen en heeft behoefte aan een tiende en een elfde. Die komen in ruimten waar KinderRijk nu een buitenschoolse opvang heeft. De bedoeling is voor die opvang in de buurt een nieuw gebouw neer te zetten. Tot die nieuwbouw er is, zijn eerst nog wel twee tijdelijke lokalen nodig.


Voor de Karel Eykman School aan de Jane Addamslaan en Asserring is een extra lokaal nodig, waarvoor al ruimte is aan de Asserring.


De Horizon aan Landtong heeft door onverwachte groei met spoed een extra lokaal nodig voor kleuters. Dit kan worden ingericht door inpandige aanpassingen.


De scholen voor speciaal basisonderwijs De Wending en De Schakel gaan samen verder als SBO Bloeiwijzer aan het Oostelijk Halfrond. Hier is vergroting van het gymnastieklokaal noodzakelijk.
De gemeenteraad beslist op 2 oktober definitief over de uitbreidingen.