• Van de Koe

Onkruidenboter uit Amstelland

AMSTELVEEN 'Wat ze op Schier kunnen, kunnen we hier ook', moeten ze in Amstelveen gedacht hebben. Op Schiermonnikoog besloten zeven boeren om over te stappen op een biologische bedrijfsvoering om aantasting van de natuur op het eiland te voorkomen. In Amstelland hebben diverse partijen de handen ineen geslagen te zorgen dat landbouw, veeteelt en natuur elkaar versterken. Een van de betrokken partijen is Van de Koe van Martijn Postma en Roel Kramer. Ze hebben een product ontwikkeld dat recht probeert te doen aan het landschap waar het uit voortkomt: Onkruidenboter.

De natuur in Amstelland wordt bedreigd door een langzame invasie van de stad en haar bewoners. Bovendien maakt de strikte scheiding tussen akkerland en 'natuur'; het landschap kapot. Zelfs in de Bovenkerkerpolder en in mindere mate De Ronde Hoep zet de verschraling van het polderlandschap langzaam door. Veel, heel veel gras, steeds meer bebouwing, weinig waterleven en veel, niet hele bijzondere planten, die weinig eisen stellen aan de grond waarin ze wortelen.

Net als op Schiermonnikoog heeft dit jaar een aantal partijen in Amstelland aan de bel getrokken. Ze hebben een kleine twee weken geleden de handen in elkaar geslagen en een manifest opgesteld met een duidelijke boodschap: Landbouw en veeteelt mogen niet ten koste van de aanwezige natuur gaan, zouden haar juist moeten versterken. Met andere woorden: landbouw, veeteelt en natuur moeten fuseren! Het tij kan nog gekeerd worden als die veranderingen door iedereen gedragen worden.

Één van die partijen is een jong bedrijf dat duurzaamheid en biodiversiteit (de rijkdom van de natuur) hoog in het vaandel heeft staan. 'Van de Koe' heet het. Martijn Postma en Roel Kramer van Van de Koe zetten in op een landschap waar het gras voor de koe niet de dood van de grutto betekent. Hun bedrijf wil één van de bouwstenen zijn van een gezonde polder, een polder waar grote wederik, echte koekoeksbloem, moerasspirea en echte valeriaan straks de dienst uitmaken en waarin gruttokuikens gezond kunnen opgroeien.

Martijn en Roel hebben een product ontwikkeld, dat recht probeert te doen aan het landschap waar het uit voortkomt: Onkruidenboter. Ze gebruiken daarvoor alleen boter van boeren uit het Amstelland die hun bedrijf met zorg voor de natuur runnen. Hun Onkruidenboter is inmiddels al te koop bij Landmarkt en staat op de kaart bij diverse restaurants. Hun bedrijf staat zo garant voor een goed product en daarmee voor een gezond, soortenrijk landschap. Om dat goed te kunnen moeten ze groter worden. maar zonder steun gaat ze dat niet lukken. Weliswaar hebben ze met crowdfunding al een respectabele som binnengehaald, maar ook de laatste euro's moeten ergens vandaan worden gehaald en een bijdrage wordt echt heel erg op prijs gesteld. Het landschap is immers van ons allemaal.

Op www.voorjebuurt.nl/vandekoe staat alles over de campagne en is een kort filmpje te zien over de missie van Martijn Postma en Roel Kramer.

Aleid Offerhaus