• Keizer Karelplein

    Google Streetview

Oppositie betreurt gang van zaken kunstwerk K. Karelplein

AMSTELVEEN De zeven oppositiepartijen in de Amstelveense gemeenteraad (Actief voor Amstelveen, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, SP, Burgerbelangen Amstelveen en Ouderen Combinatie  Amstelveen) betreuren de gang van zaken bij de opdrachtverlening door het college van B en W voor een kunstwerk op de toekomstige rotonde Keizer Karelplein.

De genoemde partijen noemen het 'volstrekt onjuist' dat voor de opdracht voor dit kunstwerk al een kunstenaar is aangewezen (de Zandvoortse kunstenares Margot Berkman), zonder dat dit onderwerp eerst in de gemeenteraad is besproken. Met de realisatie van het kunstwerk is een bedrag gemoeid van 75.000 euro.

EXTRA GELD In de komende gemeenteraadsvergadering van woensdag 27 maart vraagt het college extra geld voor de realisatie van een nieuw kunstwerk op de nieuwe rotonde Keizer Karelplein. De partijen vinden het onjuist dat het college de indruk wekt dat nu al aan Margot Berkman de opdracht is gegeven voor het tot stand brengen van het kunstwerk op deze rotonde. ''Hiermee is voorbijgegaan aan de Amstelveense kunstenaars en andere kunstenaars zonder dat omwonenden zich hierover hebben kunnen uitspreken en nog voordat de cultuurvisie in de raad is vastgesteld,' stellen zij.

Het bevreemdt de partijen ook dat het college er voor kiest om nu al een besluit over dit kunstwerk nemen, zonder dat de cultuurvisie van dit college behandeld is. 'Wat ons betreft wordt daarom eerst de rotonde op het Keizer Karelplein aangelegd en pas op een later moment een kunstwerk geplaatst.'

BELANG De zeven partijen benadrukken dat het in het belang van de verkeersveiligheid goed is, dat de ombouw van het Keizer Karelplein naar een rotonde in de planning naar voren is gehaald. Ook steunen zij het tot stand brengen van een kunstwerk op deze voor Amstelveen markante plek. Maar de partijen voelen zich nu voor het blok gezet. De zeven oppositiepartijen willen dat het college eerst met de beloofde cultuurvisie komt. 'Vervolgens kan bijvoorbeeld de Amstelveense Kunstraad een advies uitbrengen en daarmee ook Amstelveense kunstenaars en kunstenaars van buitenaf een kans geven om het kunstwerk te maken,' stellen zij.

De zeven partijen kondigen daarom aan dat ze in de komende raadsvergadering het standpunt innemen dat de reconstructie van het Keizer Karelplein deze zomer door kan gaan. 'Een kunstwerk op die plek kan echter pas gerealiseerd worden als een democratisch proces rond de besluitvorming op een juiste wijze is afgerond,' menen de oppositiepartijen die 17 van de 37 zetels bezetten. 

UITNODIGING De gemeente houdt donderdagmiddag een bijeenkomst voor omwonenden over het kunstwerk op het Keizer Karelplein. In de uitnodiging meldt de gemeente dat ze graag Margot Berkman voor het project wil inzetten. Zij heeft veel ervaring met het maken van kunstwerken voor de openbare ruimte en betrekt de buurtbewoners bij het maken van het ontwerp. Zij zal meerdere malen gesprekken met hen voeren en is daarbij op zoek naar stads- en wijkverhalen. Ook worden tijdens de bijeenkomsten wensen van omwonenden geïnventariseerd.