• Urbanuskerk na de brand.

    ANP/Bas Czerwinski

Overeenstemming over herbouw van Urbanuskerk

AMSTELVEEN Het bestuur van de RK Parochie Amstelland heeft het Architectenbureau Verlaan en Bouwstra in de arm genomen voor de voorbereiding en begeleiding van de herbouw van de Urbanuskerk in Bovenkerk. Op 17 december is daarover overeenstemming bereikt tussen de parochie, het bisdom en Donatus verzekeringen. Direct na nieuwjaar gaat de architect aan de slag. De eerste stap is het herstel van het dak en de muren van de kerk, zodat het gebouw weer wind en waterdicht is. Daarna volgen de gewelven. Tegelijkertijd vindt overleg plaats over functionele aanpassingen in het interieur van de kerk, maar daar hoeft het terugbouwen van het dak niet op te wachten. Daarmee is een belangrijke stap naar het herstel van de kerk gezet.

De Urbanuskerk in Bovenkerk is op 15 september door een grote brand zwaar beschadigd geraakt en wordt momenteel met steigers ondersteund. Het puin in de kerk is verwijderd en de - soms zwaar beschadigde - kunstschatten zijn veilig gesteld en het monumentale orgel is afgeschermd. Ook is de staat van de resterende gewelven in kaart gebracht, zodat duidelijk is welke maatregelen genomen moeten worden om instortingsgevaar weg te nemen. De muren en gewelven zijn met zeilen afgedekt om verder verval van het gebouw voorkomen. Tegelijkertijd wordt er door velen met spanning uitgekeken naar de plannen voor het herstel van het kerkgebouw.

Het herstel van de kerk is volgens het parochiebestuur een uitdagende klus. Veel elementen uit het interieur zijn behouden gebleven, maar het dak is verbrand en de monumentale, gemetselde gewelven zijn deels ingestort. De parochie wil de kerk zoveel mogelijk in oude staat herstellen, maar het gebouw tevens aanpassen aan toekomstig gebruik. Dat wordt een proces van wikken en wegen. Daartoe is nu een belangrijke stap gezet met het selecteren van het architectenbureau Verlaan en Bouwstra dat in opdracht van de parochie het herstel gaat voorbereiden en de uitvoering gaat begeleiden.

Het herstel wordt gefaseerd aangepakt. Eerst worden het dak, de muren en de ramen hersteld, zodat de kerk weer wind- en waterdicht is. Dat heeft prioriteit om vervolgschade te voorkomen. Daarna volgt herstel van de gewelven. Behoud van de monumentale status staat daarbij voorop. Tegelijkertijd vindt verder overleg plaats over functionele aanpassingen van het kerkgebouw met het oog op toekomstig gebruik, maar daar hoeft het herstel van het casco niet op te wachten.

De toren bleef gespaard maar liep wel veel rookschade op. In het onderstuk van de toren bevindt zich een Mariakapel die dagelijks open stond voor mensen die een kaarsje voor Maria wilde opsteken. Het ziet er naar uit dat begin volgend jaar de Mariakapel weer in gebruik genomen kan worden en geschikt kan worden gemaakt voor kleine kerkelijke bijeenkomsten. Ook wil de parochie de toren zo snel mogelijk laten schoonmaken, zodat deze op bijvoorbeeld Open Monumenten Dagen en bij andere festiviteiten weer kan worden beklommen.

Dat de Urbanuskerk een belangrijker plek in de gemeenschap inneemt, bleek na de brand uit de vele steunbetuigingen en fondsenwervingsacties van de Stichting Vrienden van de Urbanus Bovenkerk. De vele bijdragen uit de gemeenschap maken het volgens het parochiebestuur mogelijk om de kerk nog mooier uit de as te laten herrijzen dan voor de brand. De parochie wil zo snel mogelijk weer in de Urbanus kerkdiensten gaan houden en blijft voor een deel van haar activiteiten gebruik maken van de gastvrijheid in het Noorddamcentrum. Ook vanuit de gemeente Amstelveen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is steun bij de herbouw toegezegd. Vóór de brand vonden er al intensieve gesprekken plaats met het wijkplatform en de gemeente over samenwerking i het kader van het Parel aan de Poel initiatief. ´Nu staan we samen voor een extra uitdaging om tijdens het herstelpoces dat gemeenschapsgevoel rond de kerk te behouden en te versterken,´ aldus het parochiebestuur.