• Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam

    ANP Foto

Afvalinzameling Amstelveen niet gehinderd door problemen afvalcentrale

AMSTELVEEN De problemen bij het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) hebben vooralsnog geen effect op de inzameling en verwerking van huishoudelijk restafval uit Amstelveen. Dat meldt wethouder Floor Gordon (Afvalbeleid) in een brief aan de gemeenteraad. Door het stilleggen van vier van de zes afvalovens van het AEB kampt Nederland met grote capaciteitstekorten voor de verbranding van afval. Het AEB verwerkt het huishoudelijk restafval dat gemeente Amstelveen ophaalt echter nog steeds in de twee resterende verbrandingsovens. 'Ons contract met het AEB loopt tot 1 januari 2023. We gaan het AEB contractueel aan hun verplichtingen houden,'' aldus de wethouder .

De situatie heeft volgens de wethouder wel effect op de verwerking van bedrijfsafval dat commerciële inzamelaars ophalen en laten verbranden bij het AEB. 'Dit kan het AEB niet langer verwerken. De gemeente Amsterdam heeft er samen met provincies en omgevingsdiensten voor gezorgd dat het bedrijfsafval tijdelijk gestort kan worden op drie locaties elders in Nederland. In Amstelveen is er, voor zover wij op dit moment weten, één grote commerciële inzamelaar van bedrijfsafval op wie dit betrekking heeft,' aldus wethouder Floor Gordon. 

''De situatie baart ons vanzelfsprekend zorgen. De bedrijfszekerheid van AEB voor restafval lijkt voor het moment gegarandeerd, maar is kwetsbaar. Wij zijn in gesprek met de gemeente Amsterdam, als eigenaar van het AEB en als inzamelaar van huishoudelijk afval in Amsterdam en met andere regiogemeenten die hun huishoudelijk afval laten verwerken bij AEB. Amsterdam heeft vrijwel dagelijks overleg met regiogemeenten om de ontwikkelingen rondom het AEB te monitoren en ontwikkelt op dit moment –in afstemming met de regiogemeenten- noodscenario's indien AEB niet meer aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen. Wij vinden het belangrijk dat de afvalinzameling en –verwerking kan worden voortgezet.

Woensdag hebben de regiogemeenten in een gesprek met staatssecretaris Stientje van Veldhoven en andere belanghebbenden de staatssecretaris nadrukkelijk verzocht om regie te voeren op het capaciteitstekort van afvalverwerking in Nederland dat door de problemen bij het AEB is ontstaan. De staatssecretaris heeft inmiddels een importplafond ingesteld voor buitenlands afval. Dit houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten voor de verbranding van buitenlands afval in Nederland.

De problemen vij het AEB hebben geen gevolgen voor de inzameling van glas, papier/karton, PMD (plastic verpakkingsmateriaal, metaal/blik en drinkpakken), gft, textiel, grof afval en afval dat inwoners naar het afvalbrengstation op bedrijventerrein Legmeer brengen.