• anp/ Remko de Waal

Amstelveen aan kop met aantal meldingen tijgermug

AMSTELVEEN Amstelveen staat dit jaar tot nu toe aan kop met het aantal meldingen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over aangetroffen tijgermuggen. In totaal kwamen zes meldingen uit Amstelveen binnen over vondsten van het in Nederland ongewenste insect. De NVWA heeft de exacte locatie van de vondsten van de exotische muggen niet bekendgemaakt omdat die informatie privacygevoelig is. De Raad van State heeft vandaag echter bepaald dat de betreffende locaties wel bekendgemaakt moeten worden.

De meldingen uit Amstelveen over aangetroffen tijgermuggen kwamen bij de NVWA binnen op 2 januari, 25 april, 31 mei, 19 juni, 24 juni en 8 juli. Andere meldingen kwamen dit jaar tot nu toe uit Noordoostpolder (2), Weert (1), Haarlemmermeer (1), Deurne (1) en Asen (1). Om te voorkomen dat de Aziatische tijgermug in de toekomst mogelijk ziektekiemen kan gaan overbrengen, gaat de NVWA over tot bestrijding van deze mug als deze zich in Nederland dreigt te vestigen. Waar nodig informeert de NVWA omwonenden als zij exotische muggen aan gaat pakken.

De Raad van State heeft vandaag bepaald dat de NVWA ook de locaties van de gemelde vondsten bekend moet maken. Dat gebeurde in een zaak die was aangespannen door het platform Stop Invasieve Exoten. Het platform had gevraagd om informatie om over de locatie van de vondst van 56 tijgermuggen in Veenendaal een paar jaar geleden. Het platform wil achterhalen of een bandenbedrijf in Veenendaal de bron is. Met deze uitspraak van de Raad van State wordt een streep gehaald door het vonnis van de rechtbank Amsterdam van vorig jaar. De rechter oordeelde toen dat het openbaar maken van de informatie de persoonlijke levenssfeer zou aantasten van de bewoners waar de muggen zijn gevonden.

VERSPREIDING De Aziatische tijgermug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Via internationale transporten van bijvoorbeeld gebruikte autobanden en Lucky Bamboo-plantjes heeft de mug zich de afgelopen jaren verspreid over grote delen van de wereld. Verder speelt transport over de weg een rol bij de verspreiding van de Aziatische tijgermug. Tot nog toe heeft de tijgermug zich niet definitief kunnen vestigen in Nederland.

Alleen steekmuggen die besmet zijn geraakt met ziektekiemen, kunnen mensen ziek maken. Op dit moment komen volgens het RIVM in Nederland geen ziekten voor die door muggen worden overgebracht. Als bepaalde exotische muggen zich hier zouden vestigen, dan zouden ze eventueel ziektes zoals knokkelkoorts (dengue) en chikungunya kunnen overbrengen. Dat kan bijvoorbeeld als reizigers deze ziekten meenemen naar ons land. De muggen zouden dan voor verdere verspreiding kunnen zorgen. De overheid wil daarom voorkomen dat invasieve exotische muggen zich hier vestigen. De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van bepaalde tropische infectieziekten kunnen overdragen, is volgens de NVWA te verwaarlozen.

HERKENNEN Het is voor een leek niet gemakkelijk de Aziatische tijgermug te onderscheiden van de hier normaal voorkomende muggensoorten. De tijgermug is te herkennen aan drie kenmerken die alleen te zien zijn bij een sterke vergroting: de uiterste einden van de achterpoten zijn wit, de uiteinden van de palpen (monddelen bij de steeksnuit) zijn wit en er loopt een witte streep vanaf de kop bovenop de rug. Het lijfje van een tijgermug is duidelijk kleiner dan een muntje van 10 eurocent. De mug is verder zwart-wit, heeft ongevlekte vleugels en voelsprieten die langer zijn dan de kop.

Wie denkt een tijgermug te hebben waargenomen, kan voor het doen van een melding meer informatie vinden op de site van de NVWA . Wij twijfelt of het om een Aziatische tijgermug gaat wordt door de instantie opgeroepen om een duidelijke foto mee te sturen.