• René de Leeuw

Amsterdamse wijkraad klaagt over hinder festivals in bos

AMSTELVEEN Wijkraad Amsterdam Zuidwest heeft in een brief aan de gemeente Amstelveen zijn bezorgdheid geuit over geluidsoverlast van festivals in het Amsterdamse Bos. Dat meldt de wijkraad op zijn website.  

De afgelopen tijd ontving de wijkraad een reeks klachten van bewoners over met name geluidsoverlast. In het bijzonder tijdens en volgend op het driedaagse Dekmantel Festival, dat van vrijdag 2 tot en met zondag 4 augustus plaatsvond op het festivalterrein in het Amsterdamse Bos. 'De dreunende bassen droegen hun geluid tot ver over Oud-Zuid en Buitenveldert uit, gedragen door de wind,' aldus de wijkraad op zijn site. 'Hoewel het Amsterdamse Bos op het grondgebied van de gemeente Amstelveen ligt, worden de bewoners van Buitenveldert en Oud-Zuid nadrukkelijk opgezadeld met de geluidsoverlast vanuit het Amsterdamse Bos. Volgens informatie van de gemeente Amstelveen mogen er slechts acht festivals per jaar worden georganiseerd in het bos. Wijkraad Zuid-West Amsterdam meent dat die acht festivals teveel milieuschade en veel te veel geluidoverlast en een te hoge verkeersdruk op een groene omgeving veroorzaken met een onaanvaardbare hoeveelheid overlast voor de bewoners van Amsterdam-Zuid.' De wijkraad heeft deze bezorgdheid tot uitdrukking gebracht in een brief aan gemeente Amstelveen.