• Hans van der Woerd

Gemeente Amstelveen helpt Platform C bij wegwerken tekorten

AMSTELVEEN Het college van B en W van Amstelveen wil de culturele organisatie Platform C waar het kan helpen met het wegwerken van financiële tekorten. Bij de aanstelling van de nieuwe directeur van Platform C (Madeleine Heijligers) kwam aan het licht dat de culturele organisatie met financiële tekorten kampt. Uit gesprekken die het Amstelveense college voert met de directie blijkt een grote ambitie om de problemen op te willen lossen. Het college is blij met de nieuwe wind die er waait en heeft aangegeven te hulp te willen schieten.

Platform C is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen de Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Kunstuitleen. Door de manier waarop de voormalige directeur de fusie heeft uitgevoerd, zijn de (financiële) voordelen die dit moest opleveren niet behaald. Hierdoor zijn financiële en organisatorische problemen ontstaan.

"Wij zijn door de huidige directeur Madeleine Heijligers op de hoogte gesteld van de financiële problemen en het verbeterplan dat zij heeft opgesteld," zegt wethouder Herbert Raat (Cultuur). "Zij toont een enorme inzet om de problemen aan te willen pakken en we hebben toegezegd haar hierbij te ondersteunen waar we kunnen. Platform C is een basisvoorziening binnen de culturele infrastructuur van Amstelveen. Het levert een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen én volwassenen en brengt Amstelveners uit verschillende lagen van de bevolking samen."

Het opvangen van het tekort van 200.000 euro is in eerste instantie de taak van de instelling. Het college van B en W hecht echter grote waarde aan het voortbestaan van Platform C en heeft een financieel overzicht en onderbouwing opgevraagd. Aan de hand daarvan bekijkt het college op welke manier het de instelling kan ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door het geven van een eenmalige of meerjarige subsidie.