• Pixabay

Hooglanders krijgen hulp van pony´s bij begrazen Schinkelbos

AMSTELVEEN Naast Schotse Hooglanders grazen er binnenkort ook Exmoor pony's in het Schinkelbos aan de Bosrandweg. Dat melden de beheerders van het Amsterdamse Bos, waar het Schinkelbos onder valt. De pony's gaan de kudde Schotse Hooglanders aanvullen omdat ze een andere manier van grazen hebben. De runderen rukken gras af met hun tong, de paarden kunnen korter gras afbijten. Er ontstaat zo meer variatie en dit komt de biodiversiteit van het gebied ten goede.

De dieren die in het Schinkelbos worden losgelaten, zijn gewend om tussen runderen te lopen. Omdat het om wilde dieren gaat, worden bezoekers opgeroepen om minimaal 25 meter afstand te houden, zeker indien er jonge dieren in een kudde aanwezig zijn. Ook wordt het publiek verzocht om ze niet te aaien of te voeren.

De inzet van 'natuurlijke begrazers' zoals de Schotse Hooglanders en binnenkort de Exmoor pony's wordt ervoor gezorgd dat het gebied niet dicht groeit met bomen en er een afwisselend landschap ontstaat.

BEDREIGD RAS Omdat de Exmoor een bedreigd pony-ras is, draagt de inzet van deze dieren als begrazers ook bij tot het behoud van deze unieke pony. De Exmoor stamt rechtstreeks af van het wilde type paard (woudtarpan) dat voorkwam in Noord- en West-Europa en wordt inmiddels beschouwd als de enige echte nazaat. De pony is vrijwel onveranderd gebleven sinds de prehistorie en je komt hem ook tegen op rotstekeningen in allerlei grotten in Europa.

Exmoor pony's zijn volgens de bosbeheerders zeer geschikt voor natuurbegrazing. Ze hebben eeuwenlang geleefd onder natuurlijke omstandigheden, zijn geheel zelfredzaam en kunnen overleven in de natuur. Voor meer informatie over  Exmoor pony's: https://www.exmoorpony.nl/index