• Een niet afgedekte bouwcontainer.

    Gemeente Amstelveen

Meer toezicht op bouwcontainers aannemers en klussers

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen gaat vanaf heden regelmatig een schouw houden om te controleren of aannemers en klussers zich aan de regels houden bij het plaatsen van bouwcontainers. Dit naar aanleiding van meldingen die geregeld binnenkomen over bouwcontainers die bijvoorbeeld het trottoir versperren of zorgen voor zwerfafval. Wie een bouw- of sloopafvalcontainer in de openbare ruimte wil plaatsen, moet zich aan enkele regels houden. Duren het werk korter dan 6 maanden dan is het verplicht hiervan melding te maken bij de gemeente. Duurt het langer dan een half jaar, dan is een vergunning nodig. In beide gevallen toetst de gemeente de aanvragen aan de verkeersveiligheid. In de spelregels staat onder meer dat een puincontainer na werkuren afgedekt moet zijn en dat er maximaal twee parkeerplaatsen in beslag genomen mogen worden. 

"Ik ontvang regelmatig meldingen en foto's van Amstelveners die overlast ervaren van bouwcontainers of de rommel die deze veroorzaken. Hier gaan wij strenger tegen optreden," zo kondigt wethouder Herbert Raat (Handhaving) aan ."Bouwwerkzaamheden zijn onvermijdelijk, maar aannemers moeten daarbij wel rekening houden met de omgeving en de overlast zoveel mogelijk beperken. Daarom hebben we ook spelregels opgesteld."

Die regels moeten ervoor zorgen dat bouwcontainers voor onnodige overlast en verrommeling van het straatbeeld zorgen. De gemeente ontvangt echter geregeld meldingen van Amstelveners over bouwcontainers die bijvoorbeeld het trottoir versperren of zorgen voor zwerfafval. bij het plaatsen van een container. Vanaf heden gaat de gemeente regelmatig buurtschouwen te houden met medewerkers van handhaving en wijkbeheer. om te controleren of aannemers en klussers zich aan de regels houden

"Bouwcontainers kunnen voor veel ergernis zorgen bij inwoners", zegt Floor Gordon (Wijkbeheer en Afvalbeleid). "Bijvoorbeeld als ze zorgen voor verrommeling van het straatbeeld als bouwmaterialen los in de voortuin opgeslagen liggen of puinbakken onvoldoende afgedekt zijn, waardoor het afval op straat kan waaien. Dit soort zwerfafval is eenvoudig te traceren naar de veroorzaker. Containers zorgen ook voor ergernis als ze op plaatsen staan waardoor voetgangers en minder valide weggebruikers de stoep niet meer kunnen gebruiken. (Ver)bouwen hoort erbij, zeker gezien de huidige oververhitte woningmarkt, maar het moet wel leefbaar blijven voor de inwoners."

In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er 160 meldingen gedaan en vergunningen aangevraagd voor het plaatsen van een bouwcontainer. Een aantal maanden geleden is de gemeente als proef actief gaan controleren op de plaatsing van containers in een bepaalde buurt. Hieruit bleek dat niet van alle containers in de openbare ruimte melding is gemaakt. Naast de schouwen gaat de gemeente daarom vanaf september buurtgerichte handhavingsacties uitvoeren om containers op te sporen die niet zijn aangemeld bij de gemeente of voor overlast zorgen.

Amstelveners die overlast van bouwcontainers ondervinden, kunnen een mail sturen met de locatie, een foto en de aard van de overlast naar h.raat@amstelveen.nl. Mocht het mogelijk zijn dan wordt de melding al meegenomen in de eerste schouw op dinsdag 27 augustus.