• Vlnr: wethouder Floor Gordon, burgemeester Tjapko Poppens, minister Cora van Nieuwenhuizen en wethouder Herbert Raat.

    René de Leeuw

Minister in gesprek met Amstelveners over Schiphol

AMSTELVEEN Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag een werkbezoek gebracht aan Amstelveen. In Villa Randwijck, waar tijdens haar bezoek iedere anderhalve minuut een vliegtuig over raasde, kwam zij luisteren naar bewoners, ondernemers en het college over wat hun dwarszit over Schiphol.

Centraal stonden de plannen van de minister om verdere groei van Schiphol in kleine stapjes toe te staan, mits de luchtvaartsector eerst zorgt voor substantiële vermindering van de overlast. "Ik kwam om te horen wat zij zouden doen als zij op mijn stoel zouden zitten," zei ze aan het einde van haar bezoek. Zij sprak met tien inwoners en ondernemers met verschillende achtergronden, woonsituaties en belangen. Van Nieuwenhuizen kreeg te horen dat groei voor Amstelveen geen optie is vanwege het lawaai en toenemende zorgen over de gezondheid. Eerst moeten oude afspraken maar eens worden nagekomen. Ondernemers vinden Schiphol belangrijk voor hun bedrijf, maar kampen wel met onder meer bouwbeperkingen.

Beperkingen gelden ook voor Kronenburg, waar Amstelveen studentenwoningen wil bouwen. De minister deed nog geen concrete toezeggingen. "Wel ben ik met mijn collega Ollongren in gesprek over wat er in dit gebied mogelijk is. Want het is wel zo dat er iets moet gebeuren." Wethouder Herbert Raat verwacht op basis van signalen die hij ontvangt nog voor het eind van dit jaar een doorbraak voor Uilenstede.

BAAN De vliegtuigen die maandag recht over Villa Randwijck vlogen waren op weg naar de Buitenveldertbaan. Het ergert Amstelveen dat die baan vaker wordt gebruikt dan in het verleden is voorgespiegeld. 7 procent minder werd wel zo'n 30, 40 procent meer. "Die overvliegende toestellen zijn illustratief voor wat de bewoners hier ervaren," zei Van Nieuwenhuizen. "Ik ben hier natuurlijk maar even. Sommige mensen zeggen: ik heb nergens last van, anderen: we trekken het niet meer. Wat het te intensieve gebruik van die baan betreft moet de oplossing onder meer komen van minder inzet van vier banen tegelijk."

Een wens van het college is op de lange termijn een luchthaven in zee. "Dat onderwerp komt aan de orde in de Luchtvaartnota die eind dit jaar verschijnt, over de verre toekomst van de luchtvaart in Nederland," aldus Van Nieuwenhuizen.

TEKORTKOMINGEN Jan Griese, voorzitter van de Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB), die ook bij het bezoek aanwezig was, is iemand van 'eerst zien, dan geloven', zeker als het gaat over het nakomen van gemaakte afspraken. "Er is een enorme sliert van tekortkomingen die door de jaren heen in het beleid zijn ontstaan," zegt hij. "Het zal de minister veel energie kosten dat allemaal op te lossen. Verder wordt al te gemakkelijk het verleden vergeten. Er is in 2002, 2003 duidelijk naar voren gekomen dat het toen nieuwe geluidsstelsel de omwonenden beduidend minder bescherming bood dan het voorafgaande. Dat is nooit gecorrigeerd. Want Schiphol moest groeien."

René de Leeuw