• Eilandluchthaven Nagoya Chubu Centrair Airport in Japan.

    Wikipedia Commons: Behbeh

Minister: 'Wachten met verder onderzoek naar luchthaven in zee'

SCHIPHOL Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil grootscheeps onderzoek naar een mogelijke luchthaven in zee uitstellen. Ze wil eerst binnen het kader de aanstaande Luchtvaartnota bepalen aan welke eisen een mogelijke luchthaven in zee moet voldoen en pas daarna eventueel de vele hiermee verbonden vraagstukken verder onderzoeken.

"Wat we nu weten is dat er nog veel vragen zijn," aldus de minister woensdagavond in een debat in de Tweede Kamer. "Maar onderzoek is niet gratis. Het Flyland-onderzoek dat rond het jaar 2000 naar een luchthaven in zee is gehouden, heeft toen zo'n 50 miljoen gulden gekost en nog geen antwoord gegeven op alle vragen." Nieuw onderzoek gaat tientallen miljoenen euro's kosten en de minister zegt dat ze dat geld momenteel niet heeft. Zij voelt meer voor een idee van SGP-Kamerlid Chris Stoffer om eerst in de Luchtvaartnota harde randvoorwaarden te stellen waaraan een luchthaven in zee moet voldoen en vergelijkingen te maken met andere scenario's: "Zodra je die randvoorwaarden hebt vastgesteld, kun je daar onderzoek op laten volgen. Om nu al op voorhand, zonder dat we eerst bredere afwegingen hebben gemaakt, nieuw kostbaar onderzoek naar een luchthaven in zee te doen, daar ben ik echt niet voor."

DOODBLOEDEN Corrie van Brenk (50 Plus) vroeg zich af of de minister met deze opstelling het idee van een luchthaven in zee wil laten doodbloeden. "Ik sta er open in," antwoordde Van Nieuwenhuizen. "Ik ben een pragmatisch mens. Als het een oplossing is voor de veiligheid en de overlast, en een geweldige opsteker voor de woningbouw, dan kan dat een goede reden zijn voor verdere studies. Maar ik zie ook veel haken en ogen. Niemand kan ontkennen dat het op de Noordzee steeds drukker wordt, windparken vinden we ook allemaal belangrijk, we zien dat de visserij visgronden moet afstaan en de Noordzee is natuurlijk ook een natuurgebied. Daarom wil ik liever eerst een fundamentele keuze maken over waar we heen willen."

COLUMBUS Haar partijgenoot Remco Dijkstra (VVD) schrijft het idee van luchthaven in zee nu al af. "Voor sommigen is een eiland in zee het ei van Columbus; het eiland van Columbus. Ik heb echter de indruk dat sommige partijen het idee van Schiphol in zee vooral gebruiken als argument om Schiphol voor vele jaren op slot te houden. Dat accepteert de VVD niet. Hoewel een eiland technisch haalbaar is, zitten er meer nadelen aan dan voordelen. De nieuwe luchthaven is pas in 2040, 2050 gereed en dat betekent dat Schiphol tot die tijd op slot gaat en zijn relevantie als grote intercontinentale luchthaven snel zal verliezen. Juist met het huidige Schiphol hebben we goud in handen. Schiphol kan op de huidige plek groeien. Op korte termijn naar 540.000. Op langere termijn naar meer. Schiphol ligt goed daar."

ONDERZOEK Jan Paternotte van D66 hield een krachtig pleidooi voor verder onderzoek. "Steeds hoor ik bezwaren dat een luchthaven in zee te groot, te ingewikkeld en te ver weg is. Misschien zijn die bezwaren terecht, maar dat weet ik nu niet. Ik weet wel dat als er nu niets gebeurt, we over twintig, dertig jaar nog steeds discussie hebben over Schiphol en geluidsoverlast. Zou de minister niet samen met ons ook de antwoorden op de vele vragen willen weten?"

KRIMP Suzanne Kröger (GroenLinks) wees erop dat investeringen in een luchthaveneiland alleen rendabel te maken zijn door flinke groei van de luchtvaart, waardoor het klimaatprobleem verder verergert. Zij merkte verder op dat de minister hoge verwachtingen heeft van ontwikkelingen als biokerosine en synthetische kerosine: "Het is echter heel onzeker of dat lukt." Daarom wil zij voor het geval die ontwikkelingen uiteindelijk tegenvallen, ook een scenario opgenomen hebben in de Luchtvaartnota voor krimp van de luchtvaart. "Want er is nog nooit onderzoek gedaan naar de positieve en negatieve gevolgen van krimp in de luchtvaart." Hierover diende zij, evenals de Partij van de Dieren, een motie in.

MILJOEN Een motie kwam ook van Thierry Baudet (FvD), om juist snel verder onderzoek te doen. Volgens hem blijft de luchtvaart de komende decennia flink groeien, richting één tot anderhalf miljoen vluchten per jaar. "Die groei is niet mogelijk op Schiphol, ook niet met de regionale luchthavens erbij of met treinverkeer, want het gaat juist om de intercontentale vluchten. Volgens de onderzoeken tot nu toe kun je op Schiphol maximaal 730.000 vluchten kwijt. Verder is Nederland een ontzettend vol land. Juist dat stukje waar Schiphol ligt, is zo'n beetje het knooppunt van alles. Als je daar ruimte kunt creëren dan is dat geweldig. Het gaat niet alleen om meer woningen, maar ook om ruimte en leefbaarheid."

Over de genoemde moties en een aantal andere wordt volgende week gestemd.

René de Leeuw