• Pixabay

Nieuwe editie van wandelproject 'Elke Stap telt'

AMSTELVEEN AmstelveenSport begint weer met een nieuwe editie van het wandelproject 'Elke stap telt'. In 12 weken tijd kunnen deelnemers hun conditie verbeteren zodat ze moeiteloos mee kunnen wandelen met één van de plaatselijke wandelgroepen. Iedere deelnemer werkt op eigen niveau aan zij of haar conditie. Er wordt gewandeld onde leiding van Cisca van der Straaten, wandelcoach, beweegdocent en Cranio –sacraal therapeut. Op dinsdag 17 september vindt er van 14.30 tot 16.00 uur in het MOC-gebouw een informatiebijeenkomst plaats voor geïnteresseerden in de cursus.

Naast het opbouwen van de conditie, is het volgens AmstelveenSport ook heel gezellig om mee te doen. Wekelijks komen alle deelnemers samen om hun nieuwe weekschema op te halen, ervaringen uit te wisselen en te wandelen. Daar ontmoeten ze niet alleen de andere deelnemers en kunnen ze ook op een ander moment afspreken om samen met iemand te wandelen. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

Tijdens het startmoment wordt een wandeltest afgenomen waarmee het instapniveau wordt bepaald. Vervolgens krijgt iedereen een individueel opbouwprogramma, dat uit een wekelijks wandelschema bestaat. Aan het einde wordt opnieuw de wandeltest afgenomen om te zien of de conditie verbeterd is. Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt verder voorlichting gegeven worden over onder meer een actieve leefstijl, gezonde voeding en een juiste wandeluitrusting

Belangstellenden kunnen zich tijdens de informatiebijeenkomst op 17 september in het MOC-gebouw aan Lindenlaan 75 ook meteen aanmelden. De cursus start op dinsdag 24 september om 14:30 uur. De wandelingen duren van 14:30 tot 16:30 uur en vertrekken altijd vanaf het MOC gebouw.

De informatiebijeenkomst is gratis. Deelname aan de cursus 'Elke Stap telt' kost 40 euro, inclusief stappenteller (in bruikleen), koffie/thee, een persoonlijk opbouwplan en professionele begeleiding.

Voor de informatiebijeenkomst en/of de cursus 'Elke Stap telt' kunnen belangstellenden zich aanmelden bij Iris Meertens; info@amstelveensport.nl onder vermelding van 'Elke Stap Telt', voor- en achternaam en telefoonnummer.